Med focus på djurens välmående

En blogg och faktasida om framför allt hundar, men också annat som jag finner intressant som angår djurens välmående i vardagen och all slags träning.

Jag tar avstånd från allt som syftar till att skada, skrämma eller på annat sätt kränka djur till att lyda.

Leta alltid efter de snälla och vänliga sätten att träna, fostra och leka med ditt djur, oavsett vilken art eller den typ (ras) du har. Empati och kärlek till sin djur, måste få vara mottot när man lever tillsammans med dem. Alla andra sätt är fruktansvärt orättvist mot den, för den kommer aldrig att förstå varför du inte tycker om den!

Jag har delat mitt liv med hundar sedan barnsben och har i 23 år haft förmånen att leva med den delvis domesticerade hundrasen, Basenji. Min senaste guldklimp blev nästan 15 år. Och vet du vad? De snälla och vänliga sätten gäller även med dem! Detsamma gäller alla ur- och tamdjur. Det är människans ansvar att visa empati och förståelse för de djur vi ansvarar för och delar våra liv med.

Var snälla mot varandra!

Klicka på bilden för mer information

Med en varm önskan om att fler tar denna manifestation till sitt hjärta. Tack Emily Larlham som har initierat denna och satt ord på vårt gemensamma mål att: Allt vi gör ska vara med djurens bästa för våra ögon, både i vardag och all slags träning.

Klicka på bilden ovan för mer information.

Tikens löpcykel

Under en tiks liv inträffar ett visst antal löp, vilken är tiden då hunden kan bli dräktig. Hon kan reagera på olika vis. En del individer märker man det knappt på mer än blödningen, medan andra blir som Dr Jekyll och Mr Hyde.

Tiken har endast en ägglossning per cykel och den är spontan. Det vill säga att den inte kan sättas igång genom en parning som hos exempelvis katten. En sund tik löper 1-2 gånger per år, men det finns de som löper både 3 och 4 gånger. Dessa mår ofta inte så bra i längden eftersom kroppen aldrig hinner återhämta sig mellan cyklerna, på grund av hormonerna.

Tikens sexuella cykel består av fyra stadier

1.       Det förberedande stadiet (Proestrus) som inträffar före ägglossningen.

2.       Höglöpet (Estrus), med själva ägglossningen.

3.       En efterfas (Metestrus) som motsvarar längden av dräktighet och diande.

4.       Stadiet av reproduktions inaktivitet (Anestrus).

Varje fas varierar i längd hos varje individ, men Metestrus – fasen där tiken skulle burit och diat valparna – är relativt konstant oavsett ras och individ (140 dagar). Tikens löp pågår under de två första stadierna och det håller på i snitt i tre veckor. Längden kan dock variera mellan tik till tik, samt hos en tik mellan olika löpperioder. Det är tiden på ägglossningen som styr fasens längd.

 • Proöstrus i 3 – 21 dagar. Förlöp.
  • Vanligt är 1 vecka.
  • Det förberedande stadiet före ägglossningen.
  • Vulvan svullnar upp och får ett blodblandat sekret. På en del tikar syns det inte och på andra droppar och lämnar fläckar efter sig.
  • Sekretet attraherar hanarna, men tiken är inte intresserad än.
 • Östrus 1 – 3 dagar, ibland 3 veckor. Höglöp.
  • Löpningens längd varierar beroende på ras.
  • Tiken tar emot hanen OM hon accepterar honom och parning kan ske.
  • Tiken har ett annat kroppsspråk och för svansen förs åt sidan vid stimuli.
  • OBS! En del tikar uppvisar detta beteende och accepterar hanen trots att hon inte har ägglossning.
  • Flytningen blir klar och ändras till slem för att underlätta parningen.
 • Metöstrus i (110) – 140 dagar.
  • Dräktig tik: Dräktighetstid och valparnas diande.
  • Dräktighetstid, ca 64 dagar, + – 4 dagar.
  • Icke dräktig tik: Fasen där tiken skulle burit och diat valparna.
  • Skendräktighet: ca 64 dagar efter höglöpet.
   I motsats till många andra arter producerar en tik hormonet Progesteron flera dagar innan ägglossning och nivåerna i blodet höjs gradvis oavsett om äggen är befruktade eller inte. Nivån av Progesteronet är högre hos hunden som art och det är en anledningen till att tikar ofta blir skendräktiga och dessutom kan producera mjölk trots att inga valpar kommit till.
 • Anöstrus i 30 – 180 dagar.
  Vilotiden mellan löpen. Normalt löper en tik 1 – 2 gånger per år. Andra tikar löper bara 1 gång, andra 3 – 4 gånger per år.
  Om tiken löper 4 gånger per år, hinner hon fysiskt aldrig återhämta sig och man bör diskutera med en veterinär. Kanske man bör överväga kastrering.

Stängd för kommentarer.

Det är dags för 2000-talets kunskaper om djur

Det är dags att döda myterna!
Glöm allt du hört om Alfa, Beta, Alfarullningar, dominans, hierarkier, rangordningar osv. Det existerar inte varken hos tamdjur eller vilda.

Det är bara nonsens!

Dessa begrepp används inom forskningen, men saknar den betydelse som folk rör sig med och helt felaktigt använder och missbrukar, sedan årtionden.

Lästips: Anders Hallgrens bok "Alfasyndomet - om ledarskap och rangordning hos hundar"