Med focus på djurens välmående

En blogg och faktasida om framför allt hundar, men också annat som jag finner intressant som angår djurens välmående i vardagen och all slags träning.

Jag tar avstånd från allt som syftar till att skada, skrämma eller på annat sätt kränka djur till att lyda.

Leta alltid efter de snälla och vänliga sätten att träna, fostra och leka med ditt djur, oavsett vilken art eller den typ (ras) du har. Empati och kärlek till sin djur, måste få vara mottot när man lever tillsammans med dem. Alla andra sätt är fruktansvärt orättvist mot den, för den kommer aldrig att förstå varför du inte tycker om den!

Jag har delat mitt liv med hundar sedan barnsben och har i 23 år haft förmånen att leva med den delvis domesticerade hundrasen, Basenji. Min senaste guldklimp blev nästan 15 år. Och vet du vad? De snälla och vänliga sätten gäller även med dem! Detsamma gäller alla ur- och tamdjur. Det är människans ansvar att visa empati och förståelse för de djur vi ansvarar för och delar våra liv med.

Var snälla mot varandra!

Klicka på bilden för mer information

Med en varm önskan om att fler tar denna manifestation till sitt hjärta. Tack Emily Larlham som har initierat denna och satt ord på vårt gemensamma mål att: Allt vi gör ska vara med djurens bästa för våra ögon, både i vardag och all slags träning.

Klicka på bilden ovan för mer information.

Pressmeddelande 27 juli 2012

En gul hund

Jag kan vara sjuk, skadad eller bara gammal och trött.
Jag kan behöva lära mig nya saker med min matte jag nyss mött.

Jag kan vara liten eller stor, men det spelar ingen roll
om det enda jag behöver är lite mer utrymme och lite mer koll.

Jag kan vara rädd och osäker, klarar inte sånt som är för nära.
Då kan en gul markering vara mycket skönt att bära.

Alla hussar och mattar, tackar för din hjälp!

Eva O


Respektera gula hundar och ge dem plats
eller ge dem tid att flytta sig
Gulahund vill främja ett GOTT och strikt hundägaransvar genom att kunna förse de hundar som behöver lite mer utrymme, med ett GULT band, rosett, scarf eller liknande på hundens koppel och på hunden. Det betyder; Mer utrymme, tack!

Kommunicera med andra på avstånd

Nu kan hundägare som har ”gula hundar”, äntligen kommunicera med andra innan de hinner kommer för nära. En gul markering på hundens koppel och eller på hunden, betyder att den hunden inte bör komma för nära inpå andra djur eller människor.

Ge dem plats eller ge dem tid att flytta sig!

Anledningarna är många till varför en del hundar kan behöva mer lite mer utrymme. Gulahund har nu funnits i 4 veckor och hela tiden strömmar det in berättelser från hundägare som upplever det positiva med den enkla gula markeringen.

Karina Jatala berättar på Gulahunds Facebooksida

Min Rottweiler Saga vill ha lite avstånd från okända karlar för att känna sig trygg. Naturligtvis har hon ett gult band!!!

Häromdagen i ösregn och mörker skyndade vi oss hem på en gångväg och helt plötsligt dök en karl upp från ingenstans, så pass nära att vi hade kunnat skaka hand. Pga. ösregnet hade vi tittat neråt alla tre och han var lika överraskad som mig och Saga. Saga är vänligheten själv, men nu var det en karl som hamnat ofrivilligt precis intill oss så Saga skällde ut karlen, så han naturligtvis blev rädd. Jag avlägsna mig med Saga under försök att förklara hennes beteende och sa att det var därför hon hade gult band (och att jag brustit i uppmärksamhet i regnet).

Det trevliga i händelsen var att jag mötte samma karl dagen efter, han berättade att han sökt på nätet vad gult band på hund innebar. Han har ingen hund, är inte så hundvan och ändå engagerat sig att läsa om Gula Hund. Nu kunde vi föra ett trevligt samtal för han visste att han inte skulle komma ända fram till oss, utan vi höll några meters avstånd och Saga uppförde sig exemplariskt. Från att han trott att Saga var aggressiv fick han istället se henne som den vänliga hund hon är då hon studerade honom under svansviftning medan vi talade.
Karlen var glad över att ha fått kunskap om Gula Hund, tyckte det var bra att hundägare kunde signalera att hunden behöver lite mer utrymme. Han fick ju uppleva själv vad lite utrymme gjorde för skillnad i våra två möten.


Av våra nordiska grannländer har i dagsläget Norge och Island gått med i Gulahund

Tillsammans med Den gule hund – Norge, Guli hundurinn á Íslandi och den Svenska Gula hund på Facebook är det skrivandet stund  cirka 6 900 medlemmar. Hemsidan har haft över 105 000 besök och finns hittills att läsa på 12 språk och fler språk är på väg.
Gulahund startade den 27 juni, 2012, och har nu pågått i en månad. Kampanjen har fått ett mycket positivt mottagande av både hundägare och allmänheten i Sverige. Kampanjen har uppmärksammats av både tidningar och radio över hela landet.

Idag 19 juli går Gulahund ut med Öppet brev till SKK

SKK raljerar över kampanjen Gulahund

Gulahund Yellowdog picture

Vi beklagar Svenska kennelklubbens (SKK) ställningstagande till att inte stödja kampanjen Gulahund, vars syfte är att ge en del hundar lite mer utrymme, innan varken andra hundar eller människor hinner komma för nära. Genom att förse sin hund med ”ett gult band, rosett, scarf eller liknande” kan nu hundägaren redan på långt avstånd, uppmärksamma andra om att ge just den hunden extra utrymme (mer om kampanjens syfte på www.gulahund.se).

Vi anser dock att SKK medvetet har valt att på sin hemsida, vara både ironisk och förolämpande i sin ton mot kampanjens syfte. När vi läser det SKK har skrivit, tycks de dessutom förutsätta att det svenska folket inte är intelligenta människor som kan ta till sig information och sunt använda sig av den. Genom forskningen vet man att färgsignaler fungerar alldeles utmärkt då de ständigt används i samhället; i bland annat trafiken. Man använder sedan länge färgsignaler på tjänstehundar. Färgsignaler fungerar för att de på ett enkelt och tydligt sätt uppmärksammar någon om någonting särskilt. På hästar har det länge funnits, att man genom att fästa en röd rosett på hästens svans, varnar om att det är en häst som kan tänkas sparka. Ingen har någonsin ifrågasatt detta i hästvärlden. Den gula färgen betyder istället att man ska vara uppmärksam på något. Syftet med kampanjens gula markering är att uppmärksamma andra på att en del hundar har ett behov av lite mer utrymme än andra. Markeringen ger därmed hundägaren en möjlighet att ta sitt hundägaransvar samt värna om den egna hundens behov.

Låt oss se vad SKK skriver på sin hemsida och bena ut deras påståenden.

SKK skriver: ”Banden kan misstolkas av både hundägare och allmänhet.”

Vad menar SKK med detta? Varför förutsätter SKK att kampanjen kan misstolkas, när den redan är uppmärksammad av allmänheten i bland annat media? Tror de att allmänheten inte kan förstå det de hör i radion, läser i tidningarna, på internet eller vad de får förklarat för sig? Gulahunds hemsida har efter bara 22 dagar (!) haft över 100 000 besök på hemsidan och då under semestertid! Dessutom är det just allmänheten som tillsammans med Gulahund, aktivt engagerar sig för att sprida kunskapen om kampanjens syfte, både på internet och där man själv bor.

SKK skriver: ”Det finns en stor risk att de hundägare som väljer att inte använda bandet, eller inte vet om att det finns, blir utsatta för en allmänhet som glatt kastar sig över ens försvarslösa hund.”

Varför förutsätter SKK att hundar utan en gul markering ska bli påhoppade av folk? Fakta: Det sker redan idag UTAN en gul markering och orsakar mycket obehag för många hundar och givetvis mest obehag för de hundar som faktiskt klarar det sämst. 

SKK skriver: ”Likaså kan det blandas ihop med de hundar som är utbildade assistanshundar, som bär ett gult täcke i tjänst.”

SKK ser ett problem med att ”ett gult band, rosett, scarf eller liknande” ska kunna blandas ihop med utbildade assistanshundar! SKK har uppenbarligen synsvårigheter om de inte ser skillnaden mellan ett gult band, rosett, scarf eller liknande och ett helt gult täcke på en hund. Om det mot förmodan skulle uppstå ett missförstånd, så är ingen skada skedd. En assistanshund ska ändå inte störas i tjänst.

SKK skriver: ”SKK påminner om befintliga umgängesregler mellan människor och hundar: Alltid först fråga om du får hälsa på en annans hund! Aldrig gå fram till en ensam kopplad hund! Aldrig störa en hund som äter eller sover! Aldrig springa när en lös hund finns i närheten! Alltid stå helt stilla om en okänd lösspringande hund kommer fram till dig!”

SKK skriver att det finns ”befintliga umgängesregler mellan människor och hundar”. Vi vill påminna SKK om att de blott är en organisation och inte en myndighet. Det finns därför inga som helst skyldigheter för allmänheten, att hålla sig uppdaterad om vad SKK ”påminner” om eller har skrivit i några regler på sin hemsida eller i annat material. 2011 fanns det enligt Jordbruksverket drygt 760 000 registrerade hundar i Sverige och blandrashundar är fortfarande populärast att äga bland de svenska hundägarna. Vad har SKK gjort för att nå blandrashundägarna, vilka har liten eller ingen anledning att hålla sig uppdaterade om vad SKK påminner om, tycker eller anser? I media står det nästan dagligen att läsa om allvarliga tillbud mellan människa och hund, samt mellan hund och hund. Hundägare som dessutom blir fråntagna sina hundar på grund av det strikta hundägaransvaret: Vad hunden än gör, oavsett vems fel det är så hålls alltid hundägaren ansvarig.

SKK skriver vidare: ”Vi tycker samtidigt att det är viktigt att hundägare respekterar att alla hundar varken vill eller ska hälsa på varandra. Det är ofta vi människor som tvingar våra hundar in i situationer som de aldrig skulle välja om de var lösa, med risk för onödiga olyckstillbud.”

”Vi tycker”, skriver SKK, ”samtidigt att det är viktigt att hundägare respekterar att alla hundar varken vill eller ska hälsa på varandra”. Faktum kvarstår dock att verkligheten i samhället är raka motsatsen till vad SKK ”tycker”. På Gulahund’s Facebooksida, vittnar allt för många om just bristen på respekt mellan hundägare, vilka konsekvenser det blir i form av fysiska skador samt trauman, för både hundar och hundägare. Hundar blir ihjälbitna eller får skador så man tvingas avliva dem. Både hundar och ägare blir så traumatiserade att alla hundmöten blir svåra under lång tid eller för resten av hundens liv. Vad SKK ”tycker” påverkar inte det som faktiskt sker ute i samhället. Gulahund främjar däremot att alla hundar ska träffa andra sunda och trevliga hundar för att må bra, men att det är hundägarens ansvar att välja vilka hundar.

SKK skriver sedan att: ”Med större insikt i hundägandet ska inga färgade band behövas!”

Undertecknade är helt överens om ovan. Frågan kvarstår dock om SKK saknar verklighetsförankring? De inser å ena sidan, att en större insikt behövs om vad det är att äga en hund. Samtidigt främjar de att människor som Cesar Millan med flera, får lära ut ett hundägande som endast är kontraproduktivt, då det starkt ökar risken för att skapa farliga hundar. SKK främjar dessutom fortfarande på 2000-talet, att man får lära ut quick-fixmetoder och andra omoderna metoder på sina klubbar, vilket skapar mer trauman än inlärning hos hundarna. Undertecknade påminner Rosenberg om hans påstående på vårens TV-debatt, att man inte kan lära hundar vardagslydnad med moderna metoder (?), vilket tyvärr bara vittnade om den okunskap som Rosenberg och SKK’s organisation fortfarande lever med och lär ut.

SKK skriver även: ”Dessutom påminner vi alla hundägare om det strikta hundägaransvaret som vi hundägare alltid har.”

SKK ”påminner” om det strikta hundägaransvaret. Gulahund förutsätter att de svenska hundägarna kan den lagen. Gulahund har istället valt att främja ett GOTT och strikt hundägaransvar. Den gula markeringen ger hundägaren en möjlighet att ta sitt hundägaransvar till ytterligare ett plan: att ta ansvar för sin egen hunds välmående. Kampanjen gäller dessutom för både hundägare och allmänheten, vilket framgår av kampanjens information om en del hundars behov av mer utrymme: ”Det finns många olika anledningar till att de behöver lite extra utrymme, så visa respekt. Ge dem plats eller ge dem tid att förflytta sig.”

Med anledning av ovan, tycker dock undertecknade att det nog är ett bra beslut av SKK, att inte stödja Gulahund i dagsläget, då det helt klart framgår av deras meddelande att de själva önskar fortsätta att driva en kontraproduktiv organisation genom sin nedlåtande attityd mot våra svenska hundägare. SKK är en organisation som säger sig främja jakthundar, rashundar och brukshundar.

Kampanjen Gulahund är demokratisk. Den riktar sig till alla, oavsett om man äger en hund eller inte! Gulahund främjar ett GOTT och strikt hundägaransvar. En kampanj helt utan sponsorer eller annan hjälp än av allmänheten, vilka dessutom i skrivande stund har gjort det mycket framgångsrikt på bara 22 dagar.

Undertecknade är dock ändå positiva personer, som hoppas på att SKK tar till sig kritiken, utvärderar sitt ställningstagande idag och på sikt ändå väljer att delta i kampanjen Gulahund. Ni är välkomna!

Gulahund.se genom Maria Kjerstadius

Hemsidan Gulahund

Det är dags för 2000-talets kunskaper om djur

Det är dags att döda myterna!
Glöm allt du hört om Alfa, Beta, Alfarullningar, dominans, hierarkier, rangordningar osv. Det existerar inte varken hos tamdjur eller vilda.

Det är bara nonsens!

Dessa begrepp används inom forskningen, men saknar den betydelse som folk rör sig med och helt felaktigt använder och missbrukar, sedan årtionden.

Lästips: Anders Hallgrens bok "Alfasyndomet - om ledarskap och rangordning hos hundar"