Med focus på djurens välmående

En blogg och faktasida om framför allt hundar, men också annat som jag finner intressant som angår djurens välmående i vardagen och all slags träning.

Jag tar avstånd från allt som syftar till att skada, skrämma eller på annat sätt kränka djur till att lyda.

Leta alltid efter de snälla och vänliga sätten att träna, fostra och leka med ditt djur, oavsett vilken art eller den typ (ras) du har. Empati och kärlek till sin djur, måste få vara mottot när man lever tillsammans med dem. Alla andra sätt är fruktansvärt orättvist mot den, för den kommer aldrig att förstå varför du inte tycker om den!

Jag har delat mitt liv med hundar sedan barnsben och har i 23 år haft förmånen att leva med den delvis domesticerade hundrasen, Basenji. Min senaste guldklimp blev nästan 15 år. Och vet du vad? De snälla och vänliga sätten gäller även med dem! Detsamma gäller alla ur- och tamdjur. Det är människans ansvar att visa empati och förståelse för de djur vi ansvarar för och delar våra liv med.

Var snälla mot varandra!

Klicka på bilden för mer information

Med en varm önskan om att fler tar denna manifestation till sitt hjärta. Tack Emily Larlham som har initierat denna och satt ord på vårt gemensamma mål att: Allt vi gör ska vara med djurens bästa för våra ögon, både i vardag och all slags träning.

Klicka på bilden ovan för mer information.

Sitter din hund säkert i din bil?!

I svenska lagtexten står det att ”lasten ska säkras” vid färd i bil. Vad betyder det?

Djur räknas som last och därför ska din hund sitta i bur, bakom ett lastgaller, eller ha ett säkerhetsbälte gjort för djur.

Om du kör 50 km/h och bromsar hastigt, kommer alla lösa saker i bilen att kastas framåt. Då väger varje sak 40 gånger mer än i vanliga fall. 

  • Din Chihuahua som väger 2 kg, väger då 80 kg!
  • Din Rottweiler som väger 45 kg, väger då 1800 kg!

Läs mer på >> Jordbruksverket – Hundar och katter i bil

 

Lämna inte barn eller djur i bilen! Sommarvarm bil är en dödsfälla!

Nu är värmen här med besked och jag kan inte nog många gånger säga det!

Lämna varken barn eller djur i bilen! Även i skugga blir bilen otroligt het och hundar kan bara kyla sig genom att flämta och att få svalka sina trampdynor. Barn kan inte påverka sin kroppstemperatur överhuvudtaget.

TV4 har nyligen haft inslag om vilken dödsfälla en sommarvarm bil faktiskt är.
Se inslaget >>TV4

 

 

  • Engelska
  • Isländska
  • Norska

BILEN, EN DÖDSFÄLLA! Lämna inte hunden i en varm bil!

Uppdaterad januari 2014

RING 114 14 till polisen vid fara!

Varje år dör hundar i sommarvarma bilar i Sverige och veterinärerna räddar hundar som är överhettade efter att ha förvarats i varm bil. Det kan bli över 80 grader varmt och då är hunden död sedan länge. Här kan du kopiera bilder/lappar att dela med dig av, samt läsa fakta om hur fort och hur varmt det snabbt blir i en sommar varm bil.
Bilen är inte ett förvaringsställe för djur!

I Sverige finns bra lagar för djurens välfärd, Djurskyddslagen. Man får inte lämna djur i varma bilar och privatpersoner har skyldighet att ringa polisen om man ser att djur far illa i fordon. Är det akut har man rätt att slå in fönster i väntan på polisen. Dock rekommenderas det att informera polisen först innan man krossar rutan, i väntan på att de kommer. Ett alternativ är att man har vittne med sig.

Varsågod att kopiera bilderna. Klicka för att öppna bildgalleriet.
Spara bilden på din egen dator och skriv ut dina egna kopior.

Tips! Sätt på bilarna i din omgivning.

Ett djur får aldrig lämnas utan tillsyn i bilen om temperaturen befaras kunna överstiga 25 grader inne i bilen. Använd aldrig din bil som förvaringsutrymme för hunden eller katten. Även om bilen står i skuggan och du lämnar en glipa i fönstret för ventilation kan det snabbt bli mycket varmt inne i en bil. Veterinärer får varje år behandla hundar och katter som fått värmeslag när de lämnats kvar i bilen av sina ägare.

Det är inte bara temperaturen som avgör hur snabbt ett djur inne i en bil får värmeslag och eventuellt avlider. Även luftfuktigheten har betydelse. Ju högre luftfuktighet, desto snabbare överhettas djuret. Luftfuktigheten ökar mycket snabbt då hunden hässjar. Din bil är ett fordon, inget förvaringsutrymme för ett djur.

Källa: Jordbruksverket

Exempel från Svenska Kennelklubben på hur varmt det kan bli i en varm bil.

Klockslag Yttertemperatur Skugga/Sol Innertemperatur
08:30 14° C Skugga 19° C
09:30 18° C Skugga 38° C
10:30 20° C Blandat 47° C
11:30 20° C Sol 58° C
12:30 23° C Sol 62° C
13:30 22° C Sol 85° C

Värmeutvecklingen i en bil som står still. Det tar mellan 20 och 50 minuter innan en hund får livshotande skador i en innertemperatur på 49° C. En bil som står i skuggan vid en yttertemperatur på ca 25° C får en innertemperatur på 49° C efter i genomsnitt 48 minuter. Minsta uppmätta tid det tog för temperaturen att gå upp så långt var 28 minuter.

Mer information om vad lagen säger om >> Hundar i bil

Det är dags för 2000-talets kunskaper om djur

Det är dags att döda myterna!
Glöm allt du hört om Alfa, Beta, Alfarullningar, dominans, hierarkier, rangordningar osv. Det existerar inte varken hos tamdjur eller vilda.

Det är bara nonsens!

Dessa begrepp används inom forskningen, men saknar den betydelse som folk rör sig med och helt felaktigt använder och missbrukar, sedan årtionden.

Lästips: Anders Hallgrens bok "Alfasyndomet - om ledarskap och rangordning hos hundar"