Med focus på djurens välmående

En blogg och faktasida om framför allt hundar, men också annat som jag finner intressant som angår djurens välmående i vardagen och all slags träning.

Jag tar avstånd från allt som syftar till att skada, skrämma eller på annat sätt kränka djur till att lyda.

Leta alltid efter de snälla och vänliga sätten att träna, fostra och leka med ditt djur, oavsett vilken art eller den typ (ras) du har. Empati och kärlek till sin djur, måste få vara mottot när man lever tillsammans med dem. Alla andra sätt är fruktansvärt orättvist mot den, för den kommer aldrig att förstå varför du inte tycker om den!

Jag har delat mitt liv med hundar sedan barnsben och har i 23 år haft förmånen att leva med den delvis domesticerade hundrasen, Basenji. Min senaste guldklimp blev nästan 15 år. Och vet du vad? De snälla och vänliga sätten gäller även med dem! Detsamma gäller alla ur- och tamdjur. Det är människans ansvar att visa empati och förståelse för de djur vi ansvarar för och delar våra liv med.

Var snälla mot varandra!

Klicka på bilden för mer information

Med en varm önskan om att fler tar denna manifestation till sitt hjärta. Tack Emily Larlham som har initierat denna och satt ord på vårt gemensamma mål att: Allt vi gör ska vara med djurens bästa för våra ögon, både i vardag och all slags träning.

Klicka på bilden ovan för mer information.

Inga bevis styrker att kastrering minskar juvertumörrisken hos tikar - en granskning

Det påstås att en kastrering på tikar signifikant skulle minska risken för juvertumörer. I maj 2012, publicerade Veterinary Epidemiology and Public Health Group på Kungliga högskolan i Storbritannien, en systematisk granskning av bevisen för detta.

hund_med_rosettSyftet med granskningen var att bedöma evidensen för att det finns någon effekt, eller åldersrelaterad, och därmed ökad risk för juvertumörer hos intakta tikar. Expertgranskade analytiska tidskriftsartiklar var bidragsberättigade och bedömdes av två oberoende granskare, för risk för partiskhet.

Av 11,149 sökresultat, fann man 13 rapporter i engelskspråkiga vetenskapliga tidskrifter associationer mellan kastrering/ålder vid kastrering och juvertumörer. Nio av dessa bedömdes ha en hög risk för partiskhet. De återstående fyra rapporterna ansågs ha en måttlig risk för partiskhet.

I en studie fanns ett samband mellan kastrering och en minskad risk för juvertumörer. I två fanns inga bevis för något samband. Man rapporterade en ”viss skyddande effekt” med kastrering för risken för juvertumörer, men inga siffror presenterades.

Granskningen visar att på grund av de begränsade uppgifter som finns tillgängliga, samt risken för partiskhet i de publicerade resultaten, bedöms bevisen som svaga och saknar därför en bra grund för att basera några tydliga rekommendationer på.

 

Hela granskningen »»The effect of neutering on the risk of mammary tumours in dogs -a systematic review, BSAVA.

 

Veterinär, Dr Becker, USA, berättar mer fakta i ämnet.

Note: Kastraktion är att man opererar bort hela livmodern eller testiklarna.

 

Hundar som maniskt slickar kan ha magproblem

Att maniskt slicka på sig själv eller på olika slag ytor, kan vara ett odiagnostierade magproblem 

Det kan också vara att den har ont eller känner obehag någon annanstans, men magproblem är något som ofta förbises eller som man inte tänker på.

En studie publicerad 2012, Journal of Veterinary Behavior, undersökte forskare en grupp på 19 hundar, vilka konstant slickade på olika slags ytor, samt en grupp på 10 hundar utan detta beteende. Resultatet visade att 14 av dessa 19 hundar hade någon typ av magproblem.

  • Man fann också att de hundar som konstant slickar, INTE visade någon tendens att vara mer oroliga än kontrollgruppen, vilket också tyder på att det i första hand är ett medicinskt och inte ett beteendeproblem.
  • De behandlade hundarna resulterade i en markant minskning att slicka, eller slutade helt och hållet att slicka.

Läs hela studien här – Kan också köpas för $15

 

En bra veterinär känner igenom och tittar på HELA hunden, samt föreslår att man också ska ta ett blodprov och misstänker man magproplem bör man göra en mag- och tarmutredning. Man tar bland annat bajsprov – parasiter, blod, blodprov – lever, njure, vita blodkroppar, röda blodkroppar, bukspottskörtel, folsyra, vitamin B12. Man kan också behöva söva hunden och ta prover på slemhinnan i magsäck och tarm för korrekt diagnos.

Nya fästingmedlet Cerifect allvarliga biverkningar

Kollegor i Norge och Sverige varnar. Produkten Certifect är helt ny och lanserades nu i mars månad, 2012, och har redan uppvisat att orsaka skador på hundar.

På bara en vecka var tre fall av allvarliga biverkningar anmälda på en och samma veterinärstation i Norge. Efter endast 5 minuter på hundarnas hud uppvisades brännskador på det behandlade området!

Fakta om Certifect på FASS.se: http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=20100228000036&DocTypeID=4&UserTypeID=1

Pest eller kolera

Som djurägare är det här med fästingar verkligen en fråga om att välja pest eller kolera. Å andra sidan är fästingburna sjukdomar inte att negligera. Hundarna blir mycket sjuka. Dödsfall är dock sällsynta, men konvalescenstiden kan vara mycket lång.

Ett problem är att hundarna inte kan tala om ifall de har huvudvärk och yrsel, om man som ägare inte noterar de allra minsta förändringarna i sin
hunds beteende. De facto är ändå att hundar har samma smärtsystem som
människan och att man kan dra lärdom av att människans symtom vid
sjukdomar är densamma hos hundar (och andra däggdjur).

Ett prov som veterinärerna tar är på Trombocyternas antal. När Tromobsyternas (blodplättarnas) antal minskar kan blodet inte koagulera (levra sig). Om djuret får en blödning utvärtes och/eller invärtes, under sjukdomtiden kan det förblöda om antalet trombocyter är mycket lågt. Varför man under antibiotikabehandlingen, minst 28 dagar, ska hålla hunden mycket lugn och vara inomhus. Den bara får göra sin utomhusbehov (läs kissa och bajsa).

De tre vanligaste fästingburna infektionerna i Sverige är: TBE, Borrelia och Anaplasma (också kallad Ehrlichia eller fästingfeber).

Jag har valt alternativa sätt

Jag har aldrig använt några kemiska fästingmedel till mina hundar, så jag har inga personliga erfarenheter av dem. Däremot träffar jag andras hundar och har både sett och hört berättas hur sjuka hundarna kan bli av fästingmedel. Å andra sidan har jag också sett hur sjuka hundarna kan bli av fästingsjukdomar!

Själv letar jag ändå alternativa och hundvänliga sätt att bekämpa fästingar, då jag vill kunna krama om och stoppa ner ansiktet i mina hundars pälsar när jag vill. De skulle heller aldrig förstå om jag varje fästingsäsong plötsligt skulle sluta gosa på det sättet med dem 🙂

 

 

Det är dags för 2000-talets kunskaper om djur

Det är dags att döda myterna!
Glöm allt du hört om Alfa, Beta, Alfarullningar, dominans, hierarkier, rangordningar osv. Det existerar inte varken hos tamdjur eller vilda.

Det är bara nonsens!

Dessa begrepp används inom forskningen, men saknar den betydelse som folk rör sig med och helt felaktigt använder och missbrukar, sedan årtionden.

Lästips: Anders Hallgrens bok "Alfasyndomet - om ledarskap och rangordning hos hundar"