Med focus på djurens välmående

En blogg och faktasida om framför allt hundar, men också annat som jag finner intressant som angår djurens välmående i vardagen och all slags träning.

Jag tar avstånd från allt som syftar till att skada, skrämma eller på annat sätt kränka djur till att lyda.

Leta alltid efter de snälla och vänliga sätten att träna, fostra och leka med ditt djur, oavsett vilken art eller den typ (ras) du har. Empati och kärlek till sin djur, måste få vara mottot när man lever tillsammans med dem. Alla andra sätt är fruktansvärt orättvist mot den, för den kommer aldrig att förstå varför du inte tycker om den!

Jag har delat mitt liv med hundar sedan barnsben och har i 23 år haft förmånen att leva med den delvis domesticerade hundrasen, Basenji. Min senaste guldklimp blev nästan 15 år. Och vet du vad? De snälla och vänliga sätten gäller även med dem! Detsamma gäller alla ur- och tamdjur. Det är människans ansvar att visa empati och förståelse för de djur vi ansvarar för och delar våra liv med.

Var snälla mot varandra!

Klicka på bilden för mer information

Med en varm önskan om att fler tar denna manifestation till sitt hjärta. Tack Emily Larlham som har initierat denna och satt ord på vårt gemensamma mål att: Allt vi gör ska vara med djurens bästa för våra ögon, både i vardag och all slags träning.

Klicka på bilden ovan för mer information.

Aktivt stall med sovhall och toa

Ett projekt för att öka hästens välmående har startat i Sverige. Vi vet att alla hästar mår bäst om de har fri tillgång till rörelse och frisk luft, men de ska också ha säkra och trygga vindskydd. Hästar är dessutom sociala djur och behöver umgås med andra för att må bra mentalt. Djur som mår bra är friskare, smartare och mer sociala mot andra, oavsett om det är mot andra raser eller människor.

På Flyinge i Skåne har man startat ett 3-årigt projekt för att öka välfärden hos 25 hästarna. Man har skapat en miljö med stora utrymmen där de kan röra sig fritt, sova och äta tillsammans med sina vänner dygnet runt. En trevlig tusch är att man också har skapat en toalett utanför sovhallen/vindskyddet. Jag ser fram emot att följa detta mycket positiva initiativ och hoppas att alla tar till sig detta.

Min privata undran är dock, varför man valt att reglera maten för hästarna? Tanken är självklart både god och välment, men vi vet å andra sidan att djur som är vana med en strikt tillgång till mat kan äta för mycket under en övergångsperiod, men så snart de upptäcker att mat alltid finns tillgänglig så reglerar de mathållningen själva – med få undantag. Vintertid kräver dessutom utegående djur mer mat, eftersom det krävs mer energi för att reglera kroppsvärmen och detta behov är något som vi inte kan mäta eller göra någon uppskattning om hos individen. En annan reflexion är, varför man valt att bygga sovhallen så hög och dessutom i plåt? Det tar längre tid att värmas upp av hästarna egna kroppsvärme under vintertid, samt vid vind och oväder skapar plåt och liknande material, mer oljud än andra material. Mina privata tankar som sagt.

Se TT Nyhetsbyråns TV-inslagEyes brown horse
»»Aktivt stall med toa och sovsal för hästarna

Stängd för kommentarer.

Det är dags för 2000-talets kunskaper om djur

Det är dags att döda myterna!
Glöm allt du hört om Alfa, Beta, Alfarullningar, dominans, hierarkier, rangordningar osv. Det existerar inte varken hos tamdjur eller vilda.

Det är bara nonsens!

Dessa begrepp används inom forskningen, men saknar den betydelse som folk rör sig med och helt felaktigt använder och missbrukar, sedan årtionden.

Lästips: Anders Hallgrens bok "Alfasyndomet - om ledarskap och rangordning hos hundar"