Med focus på djurens välmående

En blogg och faktasida om framför allt hundar, men också annat som jag finner intressant som angår djurens välmående i vardagen och all slags träning.

Jag tar avstånd från allt som syftar till att skada, skrämma eller på annat sätt kränka djur till att lyda.

Leta alltid efter de snälla och vänliga sätten att träna, fostra och leka med ditt djur, oavsett vilken art eller den typ (ras) du har. Empati och kärlek till sin djur, måste få vara mottot när man lever tillsammans med dem. Alla andra sätt är fruktansvärt orättvist mot den, för den kommer aldrig att förstå varför du inte tycker om den!

Jag har delat mitt liv med hundar sedan barnsben och har i 23 år haft förmånen att leva med den delvis domesticerade hundrasen, Basenji. Min senaste guldklimp blev nästan 15 år. Och vet du vad? De snälla och vänliga sätten gäller även med dem! Detsamma gäller alla ur- och tamdjur. Det är människans ansvar att visa empati och förståelse för de djur vi ansvarar för och delar våra liv med.

Var snälla mot varandra!

Klicka på bilden för mer information

Med en varm önskan om att fler tar denna manifestation till sitt hjärta. Tack Emily Larlham som har initierat denna och satt ord på vårt gemensamma mål att: Allt vi gör ska vara med djurens bästa för våra ögon, både i vardag och all slags träning.

Klicka på bilden ovan för mer information.

Choklad är giftig för hund - påverkar hjärtat och den kan dö

Choklad innehåller ett ämne som heter teobromin, vilket är giftigt för framför allt hund och katt. Ditt djur kan dö utan vård av veterinär/djursjukhus.

Ämnet påverkar hjärtat i redan små mängder och på en stor hund kanske det inte märks, men du kan vara säker på att hjärtat är påverkad. För toyraser räcker en liten bit mörka chocklad för att döda hunden.

Symtom kommer som regel inom 4-24 timmar: Kräkningar, buksmärtor, törst, inkontinens, skakningar, rastlöshet, dreglar, hjärtklappning.

Misstänker du ditt djur ätit chocklad eller har symtom:
Ring direkt till veterinär eller djursjukhus. Där får din hund ett kräkmedel som injeceras, efter att den har fått uppblött foder.

Läs mer på: Giftinformationscentralen.

 

 

Det är dags för 2000-talets kunskaper om djur

Det är dags att döda myterna!
Glöm allt du hört om Alfa, Beta, Alfarullningar, dominans, hierarkier, rangordningar osv. Det existerar inte varken hos tamdjur eller vilda.

Det är bara nonsens!

Dessa begrepp används inom forskningen, men saknar den betydelse som folk rör sig med och helt felaktigt använder och missbrukar, sedan årtionden.

Lästips: Anders Hallgrens bok "Alfasyndomet - om ledarskap och rangordning hos hundar"