Med focus på djurens välmående

En blogg och faktasida om framför allt hundar, men också annat som jag finner intressant som angår djurens välmående i vardagen och all slags träning.

Jag tar avstånd från allt som syftar till att skada, skrämma eller på annat sätt kränka djur till att lyda.

Leta alltid efter de snälla och vänliga sätten att träna, fostra och leka med ditt djur, oavsett vilken art eller den typ (ras) du har. Empati och kärlek till sin djur, måste få vara mottot när man lever tillsammans med dem. Alla andra sätt är fruktansvärt orättvist mot den, för den kommer aldrig att förstå varför du inte tycker om den!

Jag har delat mitt liv med hundar sedan barnsben och har i 23 år haft förmånen att leva med den delvis domesticerade hundrasen, Basenji. Min senaste guldklimp blev nästan 15 år. Och vet du vad? De snälla och vänliga sätten gäller även med dem! Detsamma gäller alla ur- och tamdjur. Det är människans ansvar att visa empati och förståelse för de djur vi ansvarar för och delar våra liv med.

Var snälla mot varandra!

Klicka på bilden för mer information

Med en varm önskan om att fler tar denna manifestation till sitt hjärta. Tack Emily Larlham som har initierat denna och satt ord på vårt gemensamma mål att: Allt vi gör ska vara med djurens bästa för våra ögon, både i vardag och all slags träning.

Klicka på bilden ovan för mer information.

Turkiet först att kräva utbildning för djurägare

Daily News rapporterade den 28 april 2014, att Turkiet har beslutat stora förändringar i sin Djurskyddslag. Denna proposition särskiljer sig markant från andra länder i världen genom att kräva att husdjursägare ska ha genomgått en av myndigheterna godkänd utbildning. Man upphäver dessutom lagen om hundrasförbud.

”Varje person som adopterar, äger, säljer eller som tar hand om ett djur, måste ha ett för djuret lämplig bostad, uppfylla dess etologiska behov samt värna om djurets hälsa. Personer som säljer eller adopterar husdjur är skyldiga att vidta förebyggande åtgärder för att förhindra miljöförstöring, skador eller besvär som härrör från djuren; de ska ersätta skador till följd av att inte ha vidtagit tillräckliga åtgärder i tid. De som säljer och äger husdjur är skyldiga att delta i utbildning som anordnas av lokala myndigheter och för att få intyg om detta . Böter på 1.000 turkiska lire kommer att införas på de som säljer djur till människor som inte har någon djurvårdsutbildning.”

Enligt nyhetssajten ska också en paragraf förbjuda att döda herrelösa eller mycket svaga djur, med undantag som finns i lagen. Experimentella djurförsök ska endast få göras av certifierade forskare från utbildningar som anordnas av etikrådet. Export och import av försöksdjur ska kräva tillstånd, vilket ska beviljas av berörd myndighet.

Böter införs
Djurplågeri ger böter på 2000 lire, 1000 lire om man medvetet missköter sitt djur och 500 lire kostar det om man rastar ”farliga” hundar utan koppel och munkorg. Straffet för tidelag, sexuellt umgänge med djur, är fängelse från 3 månader till två år. Man förbjuder djurslagsmål samt inför skyldigheten att föra djur till veterinär för vård vid trafikolyckor. Dessutom förbjuds det att säljas djur i djuraffärer, undantaget är fåglar och fiskar. Vidare förbjuder man all slags Cirkusverksamhet, vilket innebär att också aktuella djurarter kommer att förbjudas.

Djurrättsaktivisters krav att man också ska förbjuda djuroffer vid riter har diskuterats, men om detta har inga beslut fattats än. 

Begränsningar i kommersiell verksamhet
Man har också beslutat enligt Daily News, att djur inte får utsättas för smärta eller någon form av skada under inspelningen av en film, TV-serie eller liknande kommersiell verksamhet. 

Upphäver hundrasförbud
Turkiet upphäver glädjande också lagen om hundrasförbudet, om att avla, äga, för in i landet, sälja eller marknadsföra hundraser såsom Pit bull, japansk Tosa, Dogo Argentino och Fila Brasilerio.

Källa
»»
Daily News
»»Yell Ali – We know Turkey
cute cat and dog

 

Turkiets strävan att bli upptaget som EU-land kräver en hel del lagförändringar för landet, vilket omfattar även djurskyddslagarna. Det ska bli intressant att följa vilka typer av ägarutbildningar som kommer att erbjudas djurägare.

Den nuvarande handlingsplanen för djurskyddet inom EU sträcker sig från 2012 till 2015.

Stängd för kommentarer.

Det är dags för 2000-talets kunskaper om djur

Det är dags att döda myterna!
Glöm allt du hört om Alfa, Beta, Alfarullningar, dominans, hierarkier, rangordningar osv. Det existerar inte varken hos tamdjur eller vilda.

Det är bara nonsens!

Dessa begrepp används inom forskningen, men saknar den betydelse som folk rör sig med och helt felaktigt använder och missbrukar, sedan årtionden.

Lästips: Anders Hallgrens bok "Alfasyndomet - om ledarskap och rangordning hos hundar"