Med focus på djurens välmående

En blogg och faktasida om framför allt hundar, men också annat som jag finner intressant som angår djurens välmående i vardagen och all slags träning.

Jag tar avstånd från allt som syftar till att skada, skrämma eller på annat sätt kränka djur till att lyda.

Leta alltid efter de snälla och vänliga sätten att träna, fostra och leka med ditt djur, oavsett vilken art eller den typ (ras) du har. Empati och kärlek till sin djur, måste få vara mottot när man lever tillsammans med dem. Alla andra sätt är fruktansvärt orättvist mot den, för den kommer aldrig att förstå varför du inte tycker om den!

Jag har delat mitt liv med hundar sedan barnsben och har i 23 år haft förmånen att leva med den delvis domesticerade hundrasen, Basenji. Min senaste guldklimp blev nästan 15 år. Och vet du vad? De snälla och vänliga sätten gäller även med dem! Detsamma gäller alla ur- och tamdjur. Det är människans ansvar att visa empati och förståelse för de djur vi ansvarar för och delar våra liv med.

Var snälla mot varandra!

Klicka på bilden för mer information

Med en varm önskan om att fler tar denna manifestation till sitt hjärta. Tack Emily Larlham som har initierat denna och satt ord på vårt gemensamma mål att: Allt vi gör ska vara med djurens bästa för våra ögon, både i vardag och all slags träning.

Klicka på bilden ovan för mer information.

Ny information om Huggormsbett

Kortison hjälper inte mot huggormsgift, det skriver Jordbruksverket på sin sajt. Håll hunden/katten i absolut stillhet, låt bli bettstället och uppsök veterinären omedelbart.

  • Ha god kunskap om närmaste veterinärklinik/djursjukhus!
  • Tidig insats är avgörande. Det tar ofta 30 minuter till flera timmar, innan ormgiftet når blodcirkulationen. Om hunden rör på sig så kan det påskynda och giftet kan nå blodbanorna snabbare. Då ökas risken att hunden blir allvarligt påverkad av förgiftningen innan ni hinner fram till veterinär.
  • En del djur har kanske turen att bara får ett ”torrbett”, ett bett utan själva giftet. Problemet är att du inte kan veta det och hunden kan dö utan veterinärvård. Med bland annat blodprov kan veterinären bedöma hur ditt djur ska behandlas.
  • Kortison hjälper inte mot ormgift. Det finns inga vetenskapliga bevis. Förr trodde man att svullnaden vid bettet berodde på en allergisk reaktion. Idag vet man att giftet bryter ner vävnaden, att blod och vävnadsvätska läcker ut kring bettmärket och orsakar svullnad. Kortison har ingen effekt, samt har en mängd oönskade biverkningar.
  • På veterinärkliniken/djursjukhuset blir ditt djur undersökt. Ditt djur får stanna kvar för observation och de flesta får smärtlindring och intravenöst dropp, för att behålla cirkulationen och förebygga njurskada. Antibiotika används i de sällsynta fall en infektion uppstår vid bettet.
    Ormgift försämrar blodets möjlighet att koagulera och förstöra de röda blodkropparna. Vid allvarliga förgiftningar kan ibland motgift behövas, ibland färskfrusen blodplasma eller röda blodkroppar.
  • I det flesta fall blir hunden återställd! Efter veterinärvården är det viktigt att hunden är i strikt vila tills veterinären ger klartecken. Då får ni också veta hur ni stegvis ska rehabilitera djuret till normal motionering.

Källa: Sveriges Lantbruksuniversitet, uppdaterat 2011-05-05


Tips – om hunden eller katten skulle bli huggormsbiten

Stillhet
Det kan vara svårt att hålla ett upprört och skadat djur i stillhet. För att skapa trygghet och lugn kan du ta en filt, handduk, jacka eller något annat lämpligt mjukt material att hålla/lägga tätt om djuret. Det lugnar och djuret blir lite mer hanterbart.

Telefonen
Uppdatera adresser och telefonnummer till veterinärkliniker och djursjukhus i ditt närområde på mobil och hemtelefon. Internet fungerar inte överallt så det är klokt att göra detsamma inför resa med hunden/katten – t.ex. semesterresan, kurser osv.


UPPDATERAT
Svensk forskningsstudie: Kortisonbehandling inte rutin vid huggormsbett hos hund – Forskning 2015

Stängd för kommentarer.

Det är dags för 2000-talets kunskaper om djur

Det är dags att döda myterna!
Glöm allt du hört om Alfa, Beta, Alfarullningar, dominans, hierarkier, rangordningar osv. Det existerar inte varken hos tamdjur eller vilda.

Det är bara nonsens!

Dessa begrepp används inom forskningen, men saknar den betydelse som folk rör sig med och helt felaktigt använder och missbrukar, sedan årtionden.

Lästips: Anders Hallgrens bok "Alfasyndomet - om ledarskap och rangordning hos hundar"