Med focus på djurens välmående

En blogg och faktasida om framför allt hundar, men också annat som jag finner intressant som angår djurens välmående i vardagen och all slags träning.

Jag tar avstånd från allt som syftar till att skada, skrämma eller på annat sätt kränka djur till att lyda.

Leta alltid efter de snälla och vänliga sätten att träna, fostra och leka med ditt djur, oavsett vilken art eller den typ (ras) du har. Empati och kärlek till sin djur, måste få vara mottot när man lever tillsammans med dem. Alla andra sätt är fruktansvärt orättvist mot den, för den kommer aldrig att förstå varför du inte tycker om den!

Jag har delat mitt liv med hundar sedan barnsben och har i 23 år haft förmånen att leva med den delvis domesticerade hundrasen, Basenji. Min senaste guldklimp blev nästan 15 år. Och vet du vad? De snälla och vänliga sätten gäller även med dem! Detsamma gäller alla ur- och tamdjur. Det är människans ansvar att visa empati och förståelse för de djur vi ansvarar för och delar våra liv med.

Var snälla mot varandra!

Klicka på bilden för mer information

Med en varm önskan om att fler tar denna manifestation till sitt hjärta. Tack Emily Larlham som har initierat denna och satt ord på vårt gemensamma mål att: Allt vi gör ska vara med djurens bästa för våra ögon, både i vardag och all slags träning.

Klicka på bilden ovan för mer information.

Forskarna har skapat en simulator för injicering i halsvenen på hästar

Veterinärskolorna börjar bli high-tech. I Tyskland har forskarna i år, 2013, designat en halsveninjektionssimulator för att öka hästens välmående i samband med veterinärvård. På denna kan veterinärstudenterna först träna sina färdigheter att injicera, innan man gör det på levande hästar.

Med hjälp av en verklighetstrogen och i en naturlig storlek av ett en hästs huvud och hals med ”blod” i en av halsvenerna, kan studenterna i lugn och ro öva på att punktera halsvenen flera gånger utan att orsaka smärta på en levande häst. 

Das Trainigsmodell steht in den Tierkliniken der Universität Leipzig ( Fakultät für Veterinärmedizin). http://art-slash.net/

Att öva på levande hästar är en viktig fråga angående hästens välfärd. I vissa delar av Europa kan så många som 14-15 elever behöva öva på en och samma häst(!).

Att få halsvensinjektioner rätt utförda är också mycket viktigt, eftersom många vanliga läkemedel sprutas in just i halsvenen. Om veterinären missar venen och istället injekterar läkemedel i den omgivande vävnaden, så kan det bli mycket otäcka inflammationer.

Men det är också här man tar blod för analys, ger lugnande medel och injicerar droger för dödshjälp. När det gäller dödshjälp är det verkligen viktigt att man inte punkterar venen, för om man istället råkar injicera den i en muskel blir det en mycket obehaglig död för hästen. Ärrvävnad på grund av felaktig punktering vid injicering kan också orsaka blodproppar och kräva operation.

Denna modell har ett ytskikt som tillåter hundratals punkteringar och den klarar det utan att läcka – ytskiktet är utbytbart. 

 

 

Jag hoppas den här modellen kommer att köpas till världens alla veterinärskolor redan under 2014.

 

 

 

Studien »»Development and validation of an equine nerve block simulator to supplement practical skills training in undergraduate veterinary students.

Hästar på utedrift behåller konditionen - studie

Hästar på utedrift dygnet runt, behåller konditionen bättre än hästar som står uppstallade och bara träningrids!

Ännu en studie angående fördelarna med att ha hästarna på utedrift. I denna studie visas också att tävlingshästar, gynnas av långa viloperioder samt att de också behåller sin kondition bättre på detta sätt!

Det finns många teorier om hur man bäst hanterar tävlingshästar under perioder utan påtvingad träning (oavsett om det är efter en skada eller bara för en viloperiod), och ägarna blir osäkra: stallvila eller utedrift? För att hitta svaret, beslutade en grupp forskare att göra en studie för att utvärdera hur väl hästar kan upprätthålla en viss kondition när de går på antingen lösdrift eller står uppstallade.

pine_horse_loire

Studien är gjord av forskare på Virginia Intermont College, Virginia, USA.

 

• Lättläst sammanfattning av studien »» The horse
• Forskningsstudien finns att köpa här »» Improved Ability to Maintain Fitness in Horses During Large Pasture Turnout, 15 dollar.

Vad är inlärd hjälplöshet? - Gäller både människor som djur

Inlärd hjälplöshet är så vanligt och bland det mest fruktansvärda man kan utsätta människor och djur för. Här är ett litet utdrag från hästsidan Equinfo.se i ämnet för att beskriva vad det handlar om.

sad_horse

 ”Inlärd hjälplöshet är ett tillstånd som uppkommer när en individ utsätts för stress eller obehag som den inte kan kontrollera och det finns både hos människor och djur. Tillståndet har likheter med depression och posttraumatiskt stressyndrom hos människor och det finns mycket forskning om det på andra djurslag än häst.”

”Inlärd hjälplöshet och den typen av stress under lång tid leder till fysiska problem som magsår, viktnedgång och nedsatt immunförsvar. I flera av de de tidiga studierna på området dog djuren i de fysiska sviterna av inlärd hjälplöshet. Om hästen ges möjlighet att själv bestämma över till exempel när den ska äta och gå ut i hagen eller vilka hästar den ska umgås med har den lättare att lära nya saker och risken för att den ska må psykiskt dåligt minskar.”

Läs hela artikeln på Equinfo.se Forskning & Fakta.

 

 

 

Det är dags för 2000-talets kunskaper om djur

Det är dags att döda myterna!
Glöm allt du hört om Alfa, Beta, Alfarullningar, dominans, hierarkier, rangordningar osv. Det existerar inte varken hos tamdjur eller vilda.

Det är bara nonsens!

Dessa begrepp används inom forskningen, men saknar den betydelse som folk rör sig med och helt felaktigt använder och missbrukar, sedan årtionden.

Lästips: Anders Hallgrens bok "Alfasyndomet - om ledarskap och rangordning hos hundar"