Med focus på djurens välmående

En blogg och faktasida om framför allt hundar, men också annat som jag finner intressant som angår djurens välmående i vardagen och all slags träning.

Jag tar avstånd från allt som syftar till att skada, skrämma eller på annat sätt kränka djur till att lyda.

Leta alltid efter de snälla och vänliga sätten att träna, fostra och leka med ditt djur, oavsett vilken art eller den typ (ras) du har. Empati och kärlek till sin djur, måste få vara mottot när man lever tillsammans med dem. Alla andra sätt är fruktansvärt orättvist mot den, för den kommer aldrig att förstå varför du inte tycker om den!

Jag har delat mitt liv med hundar sedan barnsben och har i 23 år haft förmånen att leva med den delvis domesticerade hundrasen, Basenji. Min senaste guldklimp blev nästan 15 år. Och vet du vad? De snälla och vänliga sätten gäller även med dem! Detsamma gäller alla ur- och tamdjur. Det är människans ansvar att visa empati och förståelse för de djur vi ansvarar för och delar våra liv med.

Var snälla mot varandra!

Klicka på bilden för mer information

Med en varm önskan om att fler tar denna manifestation till sitt hjärta. Tack Emily Larlham som har initierat denna och satt ord på vårt gemensamma mål att: Allt vi gör ska vara med djurens bästa för våra ögon, både i vardag och all slags träning.

Klicka på bilden ovan för mer information.

VOOV - Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta

STÖD VOOV!

Vad gör dom? 
Oliversson.se och Gulahund stödjer VOOV – Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta.

VOOV är en ideell förening som drivs av veterinärer och veterinärstudenter, vars syfte att underlätta för våldsutsatta personer att ta sig ur en våldsrelation. Om en person väljer att lämna en nära relation där det förekommer våld kan det ofta vara svårt att ta djuren med sig. Kvinnojourer och andra jourhem kan inte ta emot djur på grund av allergirisken. Den utsattas djur blir också ofta hotade eller till och med utsatta för våld för att förhindra personen att lämna relationen.
VOOV har byggt upp ett nätverk där de kan ordna jourhem åt djuren. Ibland kan dessa jourhem behövas akut om den utsatta måste fly. Kontakten med VOOV förmedlas via socialtjänst, polis, kvinnojour och brottsofferjour. I skrivandets stund finns VOOV på 12 platser i Sverige.

Vi tycker att VOOV gör en stor human insats och deras jourhem är efterfrågade i hela landet. Hundar (och andra djur) som lever i våldsamma hem blir också ofta osäkra och/eller rädda för att möta andra människor utanför hemmet. Detta oavsett om de själva blir utsatta för våld eller ”bara lever” i en sådan miljö.

Hemsida »»Voov.nu
Facebooksida »»VOOV – Veterinärer Omtanke Om Våldutsatta

 

Stängd för kommentarer.

Det är dags för 2000-talets kunskaper om djur

Det är dags att döda myterna!
Glöm allt du hört om Alfa, Beta, Alfarullningar, dominans, hierarkier, rangordningar osv. Det existerar inte varken hos tamdjur eller vilda.

Det är bara nonsens!

Dessa begrepp används inom forskningen, men saknar den betydelse som folk rör sig med och helt felaktigt använder och missbrukar, sedan årtionden.

Lästips: Anders Hallgrens bok "Alfasyndomet - om ledarskap och rangordning hos hundar"