Med focus på djurens välmående

En blogg och faktasida om framför allt hundar, men också annat som jag finner intressant som angår djurens välmående i vardagen och all slags träning.

Jag tar avstånd från allt som syftar till att skada, skrämma eller på annat sätt kränka djur till att lyda.

Leta alltid efter de snälla och vänliga sätten att träna, fostra och leka med ditt djur, oavsett vilken art eller den typ (ras) du har. Empati och kärlek till sin djur, måste få vara mottot när man lever tillsammans med dem. Alla andra sätt är fruktansvärt orättvist mot den, för den kommer aldrig att förstå varför du inte tycker om den!

Jag har delat mitt liv med hundar sedan barnsben och har i 23 år haft förmånen att leva med den delvis domesticerade hundrasen, Basenji. Min senaste guldklimp blev nästan 15 år. Och vet du vad? De snälla och vänliga sätten gäller även med dem! Detsamma gäller alla ur- och tamdjur. Det är människans ansvar att visa empati och förståelse för de djur vi ansvarar för och delar våra liv med.

Var snälla mot varandra!

Klicka på bilden för mer information

Med en varm önskan om att fler tar denna manifestation till sitt hjärta. Tack Emily Larlham som har initierat denna och satt ord på vårt gemensamma mål att: Allt vi gör ska vara med djurens bästa för våra ögon, både i vardag och all slags träning.

Klicka på bilden ovan för mer information.

Feronomer - doftsignaler

Feromoner är flera ämnen med signalfunktioner. Feromoner avges ofta från körtlar och fungerar som kemiskt ”språk” mellan individer inom en art. De kan stå i fortplantningens tjänst för att lugna och skapa trygghet, användas vid orientering eller som varningssignaler (alarmämnen).
FEROMONER ÄR DOFTSUBSTANSER

Alla däggdjur, även människan, utsöndrar feromoner för en ordlös kommunicering mellan artfränder. Genom att avge ett visst feromon (en doft) påverkar en individ beteendet hos en annan individ av samma art. Inte att förväxla med hormoner, vilka är substanser som produceras inne i kroppen av ett organ eller en vävnad, och som efter transport med blod eller lymfa till ett helt annat organ utlöser specifika reaktioner.

Alla däggdjurshonor avger ett feromon som förmedlar en känsla av trygghet och lugn till valparna. Hundens lugnande feromon utsöndras i juverområdet på den digivande tiken och påverkar valparna att våga undersöka sin omgivning och ger dem en grundtrygghet i mötet med nya och främmande föremål och situationer. Därför är det viktigt att tiken mår bra från det hon bär på valparna tills de flyttar. Om tiken är stressad och orolig utsöndras istället ”alarmämnen”, vilket stressar och skapar oro, som i sin tur påverkar valpens uppväxt och framtid. Studier visar att också vuxna hundar påverkas på liknande sätt.

——

Officiell bild, Patrick Pageas

Första helgen i december varje år arrangerar Hundutbildningsgruppen, Adventure dog conferense. 2011 handlade den om uppfödning och genitik. Patrick Pageat, professor i etologi och feromonforskare, föreläste om feromonernas roll under den viktiga socialiseringsperioden, då tiken och valparna knyter an till varandra.

Patrick avslutar med att prata om syntetiska feromoner, en produkt som heter ADAPTIL – tidigare kallad DAP –  vilken kan vara ett sätt att både överbrygga för valpen en stor och stressande händelse; exempelvis flytten från uppfödaren till nya valpägaren, men också användas med avsikt att förebygga eventuella stressrelaterade problem i den stressade vardagen som dag för dag blir allt mindre anpassad för våra hundar.

Läs om >> ADAPTIL

Se föreläsningen här (Översatt till svenska)
>> urplay.se 

 

Motsvarande produkt för katter heter Feliway.

 

 

 

Stängd för kommentarer.

Det är dags för 2000-talets kunskaper om djur

Det är dags att döda myterna!
Glöm allt du hört om Alfa, Beta, Alfarullningar, dominans, hierarkier, rangordningar osv. Det existerar inte varken hos tamdjur eller vilda.

Det är bara nonsens!

Dessa begrepp används inom forskningen, men saknar den betydelse som folk rör sig med och helt felaktigt använder och missbrukar, sedan årtionden.

Lästips: Anders Hallgrens bok "Alfasyndomet - om ledarskap och rangordning hos hundar"