Med focus på djurens välmående

En blogg och faktasida om framför allt hundar, men också annat som jag finner intressant som angår djurens välmående i vardagen och all slags träning.

Jag tar avstånd från allt som syftar till att skada, skrämma eller på annat sätt kränka djur till att lyda.

Leta alltid efter de snälla och vänliga sätten att träna, fostra och leka med ditt djur, oavsett vilken art eller den typ (ras) du har. Empati och kärlek till sin djur, måste få vara mottot när man lever tillsammans med dem. Alla andra sätt är fruktansvärt orättvist mot den, för den kommer aldrig att förstå varför du inte tycker om den!

Jag har delat mitt liv med hundar sedan barnsben och har i 23 år haft förmånen att leva med den delvis domesticerade hundrasen, Basenji. Min senaste guldklimp blev nästan 15 år. Och vet du vad? De snälla och vänliga sätten gäller även med dem! Detsamma gäller alla ur- och tamdjur. Det är människans ansvar att visa empati och förståelse för de djur vi ansvarar för och delar våra liv med.

Var snälla mot varandra!

Klicka på bilden för mer information

Med en varm önskan om att fler tar denna manifestation till sitt hjärta. Tack Emily Larlham som har initierat denna och satt ord på vårt gemensamma mål att: Allt vi gör ska vara med djurens bästa för våra ögon, både i vardag och all slags träning.

Klicka på bilden ovan för mer information.

”Adopterade” hundar ny smittorisk i Sverige

Är dokumenten äkta som följer med importerade hundar?

De hårda reglerna för att ta in hundar i Sverige, syftar i första hand till att förhindra att rabies och parasiten dvärgbandmask förs in och sprids i landet. För en tid sedan har man för första gången funnit den farliga dvärgbandmasken hos ett fåtal rävar här i Sverige. Problemet är att om den sprider sig, förlorar vår underbara möjlighet i friluftslivet och påverka negativt vår vana att plocka och äta bär, svamp och att äta färska grönsaker som odlats på friland.

Dvärgbandmasken sprider sig också till människor

Jag är personligen orolig för trenden att importera hundar från andra länder. Människor kan i undantagsfall också smittas med Echinococcus multilocularis. Detta sker genom att man får i sig maskägg via bär, svamp eller grönsaker som blivit nedsmutsade av smittad rävträck (avföring av räv). Maskägg kan också finnas i pälsen på en smittad hund.

I förlängningen kan även Sveriges natur att bli förbjuden ”frukt”. Jag vill verkligen inte att det ska bli som i områden i Mellaneuropa där parasiten är vanlig hos räv, avråds människor från att plocka och äta bär och svamp i naturen. Det rekommenderas att fallfrukt, bär och svamp värmebehandlas, d.v.s. kokas eller steks, eller åtminstone sköljs noga, för att minska smittrisken. Där är det också viktigt med god handhygien, alltså att man tvättar händerna när man varit ute i skog och mark.

Parasiten utvecklas som en svulst i levern hos människa och kan också sprida sig i kroppen till andra organ med därtill hörande allvarliga symtom. I områden med många smittade rävar (främst Alpregionen) påvisas årligen omkring 10 fall hos människa per miljon invånare. Problemet är alltså inte att många människor drabbas, utan att sjukdomen är mycket allvarlig och kräver ständig behandling av personer som smittas och i vissa fall levertransplantation. Ett annat problem är att infektionen vanligen inte upptäcks förrän efter många år, oftast ca 15 år.

Fakta om Dvärbandmask

Huvudvärd: Rödräv   — Alternativa huvudvärdar: Hund, varg, fjällräv med flera och i mer begränsad omfattning katt.

Huvudvärdar smittas genom att äta upp inälvorna från en smittad smågnagare (mellanvärd). Huvudvärdar smittas inte genom att få i sig parasitägg. Huvudvärden blir inte sjuk.

Huvudvärden kan bli fri från parasiten med hjälp av avmaskning med preparat som innehåller praziquantel. Ytterligare säkerhet uppnås om behandlingen upprepas inom några dagar.

Mellanvärd: Smågnagare (sorkar, möss)       Alternativ mellanvärd: Människa

Mellanvärdar smittas genom att få i sig mikroskopiskt små maskägg som kan finnas på bär och grönsaker eller i pälsen hos en huvudvärd.

Drabbade människor måste ofta genomgå levertransplantation och livslång behandling för att inte avlida av parasitinfektionen.

Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt

Det är dags för 2000-talets kunskaper om djur

Det är dags att döda myterna!
Glöm allt du hört om Alfa, Beta, Alfarullningar, dominans, hierarkier, rangordningar osv. Det existerar inte varken hos tamdjur eller vilda.

Det är bara nonsens!

Dessa begrepp används inom forskningen, men saknar den betydelse som folk rör sig med och helt felaktigt använder och missbrukar, sedan årtionden.

Lästips: Anders Hallgrens bok "Alfasyndomet - om ledarskap och rangordning hos hundar"