Med focus på djurens välmående

En blogg och faktasida om framför allt hundar, men också annat som jag finner intressant som angår djurens välmående i vardagen och all slags träning.

Jag tar avstånd från allt som syftar till att skada, skrämma eller på annat sätt kränka djur till att lyda.

Leta alltid efter de snälla och vänliga sätten att träna, fostra och leka med ditt djur, oavsett vilken art eller den typ (ras) du har. Empati och kärlek till sin djur, måste få vara mottot när man lever tillsammans med dem. Alla andra sätt är fruktansvärt orättvist mot den, för den kommer aldrig att förstå varför du inte tycker om den!

Jag har delat mitt liv med hundar sedan barnsben och har i 23 år haft förmånen att leva med den delvis domesticerade hundrasen, Basenji. Min senaste guldklimp blev nästan 15 år. Och vet du vad? De snälla och vänliga sätten gäller även med dem! Detsamma gäller alla ur- och tamdjur. Det är människans ansvar att visa empati och förståelse för de djur vi ansvarar för och delar våra liv med.

Var snälla mot varandra!

Klicka på bilden för mer information

Med en varm önskan om att fler tar denna manifestation till sitt hjärta. Tack Emily Larlham som har initierat denna och satt ord på vårt gemensamma mål att: Allt vi gör ska vara med djurens bästa för våra ögon, både i vardag och all slags träning.

Klicka på bilden ovan för mer information.

Hundar som maniskt slickar kan ha magproblem

Att maniskt slicka på sig själv eller på olika slag ytor, kan vara ett odiagnostierade magproblem 

Det kan också vara att den har ont eller känner obehag någon annanstans, men magproblem är något som ofta förbises eller som man inte tänker på.

En studie publicerad 2012, Journal of Veterinary Behavior, undersökte forskare en grupp på 19 hundar, vilka konstant slickade på olika slags ytor, samt en grupp på 10 hundar utan detta beteende. Resultatet visade att 14 av dessa 19 hundar hade någon typ av magproblem.

  • Man fann också att de hundar som konstant slickar, INTE visade någon tendens att vara mer oroliga än kontrollgruppen, vilket också tyder på att det i första hand är ett medicinskt och inte ett beteendeproblem.
  • De behandlade hundarna resulterade i en markant minskning att slicka, eller slutade helt och hållet att slicka.

Läs hela studien här – Kan också köpas för $15

 

En bra veterinär känner igenom och tittar på HELA hunden, samt föreslår att man också ska ta ett blodprov och misstänker man magproplem bör man göra en mag- och tarmutredning. Man tar bland annat bajsprov – parasiter, blod, blodprov – lever, njure, vita blodkroppar, röda blodkroppar, bukspottskörtel, folsyra, vitamin B12. Man kan också behöva söva hunden och ta prover på slemhinnan i magsäck och tarm för korrekt diagnos.

SOMMARVÄRMEN - Bilar är fordon, inte förvaringsplats för djur

gulahundyellowdog-forvara-inte-djur-i-bil

 

HJÄLP TILL RÄDDA LIV!
Både luftfuktighet och värme påverkar hur otroligt snabbt och överhettad ett fordon blir, trots skugga och öppna fönster! Kom ihåg att ni alltid kan fota/filma situationen om ni måste ta till nödvärn. Läs nedan vad polisen rekommenderar!

►►Telefon Polisen, AKUT/SOS: 112 | Övrigt: 114 14

”– Den som ser en hund i en varm bil där hunden visar tecken på överhettning har rätt att, för att rädda hunden, krossa rutan med stöd av nödbestämmelsen i 24 kap 4 § Brottsbalken. Nöd föreligger bland annat när fara hotar liv, hälsa eller egendom. Den som vidtar den räddande åtgärden måste vara beredd att identifiera sig för tillkallad polis eller bilägaren/föraren, säger Helén Berggren, kommissarie vid Hallandspolisens rättsenhet.

En anmälan om djurplågeri bör göras i de fall en hund far illa i en lämnad varm bil.

Rekommenderade åtgärder:
Kontakta polisen
Notera registreringsnummer
Notera klockslag och tidpunkter
Notera hur ventilation och lufttillförsel tillgodoses
I nödfall krossa rutan
Källa: ttp://www.polisen.se/Halland/Aktuellt/Nyheter/Halland/april-juni/Lamna-aldrig-hunden-i-en-varm-bil

Choklad är giftig för hund - påverkar hjärtat och den kan dö

Choklad innehåller ett ämne som heter teobromin, vilket är giftigt för framför allt hund och katt. Ditt djur kan dö utan vård av veterinär/djursjukhus.

Ämnet påverkar hjärtat i redan små mängder och på en stor hund kanske det inte märks, men du kan vara säker på att hjärtat är påverkad. För toyraser räcker en liten bit mörka chocklad för att döda hunden.

Symtom kommer som regel inom 4-24 timmar: Kräkningar, buksmärtor, törst, inkontinens, skakningar, rastlöshet, dreglar, hjärtklappning.

Misstänker du ditt djur ätit chocklad eller har symtom:
Ring direkt till veterinär eller djursjukhus. Där får din hund ett kräkmedel som injeceras, efter att den har fått uppblött foder.

Läs mer på: Giftinformationscentralen.

 

 

Det är dags för 2000-talets kunskaper om djur

Det är dags att döda myterna!
Glöm allt du hört om Alfa, Beta, Alfarullningar, dominans, hierarkier, rangordningar osv. Det existerar inte varken hos tamdjur eller vilda.

Det är bara nonsens!

Dessa begrepp används inom forskningen, men saknar den betydelse som folk rör sig med och helt felaktigt använder och missbrukar, sedan årtionden.

Lästips: Anders Hallgrens bok "Alfasyndomet - om ledarskap och rangordning hos hundar"