Med focus på djurens välmående

En blogg och faktasida om framför allt hundar, men också annat som jag finner intressant som angår djurens välmående i vardagen och all slags träning.

Jag tar avstånd från allt som syftar till att skada, skrämma eller på annat sätt kränka djur till att lyda.

Leta alltid efter de snälla och vänliga sätten att träna, fostra och leka med ditt djur, oavsett vilken art eller den typ (ras) du har. Empati och kärlek till sin djur, måste få vara mottot när man lever tillsammans med dem. Alla andra sätt är fruktansvärt orättvist mot den, för den kommer aldrig att förstå varför du inte tycker om den!

Jag har delat mitt liv med hundar sedan barnsben och har i 23 år haft förmånen att leva med den delvis domesticerade hundrasen, Basenji. Min senaste guldklimp blev nästan 15 år. Och vet du vad? De snälla och vänliga sätten gäller även med dem! Detsamma gäller alla ur- och tamdjur. Det är människans ansvar att visa empati och förståelse för de djur vi ansvarar för och delar våra liv med.

Var snälla mot varandra!

Klicka på bilden för mer information

Med en varm önskan om att fler tar denna manifestation till sitt hjärta. Tack Emily Larlham som har initierat denna och satt ord på vårt gemensamma mål att: Allt vi gör ska vara med djurens bästa för våra ögon, både i vardag och all slags träning.

Klicka på bilden ovan för mer information.

Kortisonbehandling inte rutin vid huggormsbett hos hund - Forskning 2015

FORSKNING, Sverige | Ett mycket omdiskuterat ämne vid huggormsbett på hund har varit, om man rutinmässigt alls bör ge Kortison vid huggormsbett (injicering). Sedan ett år tillbaka finns en forskningsstudie som bevisar att stöd saknas för sådan behandling. En studie som många har missat.

Redan 2011 skrev jag om Jordbruksverkets dåvarande rekommendationer angående huggormsbett på hund och katt, samt att bevis har saknats om kortison hjälper. Ämnet har under åren fortsatt att vara lika omdiskuterad, varför den här studien har varit efterlängtad. Den är gjord på hundar, men när man ser till resultatet bör den logiskt sett vara tillämplig även på katter.
Bildkälla: http://www.fotoakuten.se

Svensk Huggorm. Bildkälla: fotoakuten.se

Mellan 1500 till 2000 hundar veterinärbehandlas varje år på grund av huggormsbett, enligt Lantbruksuniversitetet (SLU). Det har varit vanligt att veterinären direkt injicerat kortison för att dämpa svullnader som kan uppstå efteråt. Eftersom kortison har både positiva och negativa effekter samt biverkningar, är studien viktig. Kortison är för det första inte ett motgift, men vid akutbehandling efter ett ormbett kan det dock hjälpa till att motverka eventuell akut chock och blodtrycksfall. Har du kortisontabletter så kan du ge enligt veterinärens ordination, men hunden ska hållas i stillhet samt ovillkorligen och omedelbart till en veterinär.

En klinisk studie

Den svenska forskningsstudien var ett samarbete mellan en veterinär Erika Brandeker och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och syftet att undersöka om kortisoninjektioner, gör att huggormsbitna hundar mår bättre eller om svullnaden kring ormbettet minskar.

I studien ingick totalt 75 huggormsbitna hundar som – efter tillstånd av djurägarna – antingen fick en injektion av kortison (Prednisolon) eller verkningslös placebo. Vid behandlingstillfället visste varken veterinär eller djurägare, vilken av behandlingarna som hunden fick.

Resultatet för de samtliga 75 behandlade hundarna i studien, oavsett grupp:

  • Dag 1, hade 80% ett nedsatt allmäntillstånd.
  • Dag 2, hade 25% ett fortsatt nedsatt allmäntillstånd och svullnaden hade minskat.

Studien visade ingen skillnad mellan grupperna, varken allmäntillståndet eller graden av svullnad omkring ormbetten.

Studien ger inget stöd för att rutinmässigt kortisonbehandla huggormsbitna hundar.

Källa och referens: Studien är publicerad i sin helhet på BMC Veterinary Research:
The effect of a single dose of prednisolone in dogs envenomated by Vipera berus – a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial

Inga bevis styrker att kastrering minskar juvertumörrisken hos tikar - en granskning

Det påstås att en kastrering på tikar signifikant skulle minska risken för juvertumörer. I maj 2012, publicerade Veterinary Epidemiology and Public Health Group på Kungliga högskolan i Storbritannien, en systematisk granskning av bevisen för detta.

hund_med_rosettSyftet med granskningen var att bedöma evidensen för att det finns någon effekt, eller åldersrelaterad, och därmed ökad risk för juvertumörer hos intakta tikar. Expertgranskade analytiska tidskriftsartiklar var bidragsberättigade och bedömdes av två oberoende granskare, för risk för partiskhet.

Av 11,149 sökresultat, fann man 13 rapporter i engelskspråkiga vetenskapliga tidskrifter associationer mellan kastrering/ålder vid kastrering och juvertumörer. Nio av dessa bedömdes ha en hög risk för partiskhet. De återstående fyra rapporterna ansågs ha en måttlig risk för partiskhet.

I en studie fanns ett samband mellan kastrering och en minskad risk för juvertumörer. I två fanns inga bevis för något samband. Man rapporterade en ”viss skyddande effekt” med kastrering för risken för juvertumörer, men inga siffror presenterades.

Granskningen visar att på grund av de begränsade uppgifter som finns tillgängliga, samt risken för partiskhet i de publicerade resultaten, bedöms bevisen som svaga och saknar därför en bra grund för att basera några tydliga rekommendationer på.

 

Hela granskningen »»The effect of neutering on the risk of mammary tumours in dogs -a systematic review, BSAVA.

 

Veterinär, Dr Becker, USA, berättar mer fakta i ämnet.

Note: Kastraktion är att man opererar bort hela livmodern eller testiklarna.

 

Hundar som maniskt slickar kan ha magproblem

Att maniskt slicka på sig själv eller på olika slag ytor, kan vara ett odiagnostierade magproblem 

Det kan också vara att den har ont eller känner obehag någon annanstans, men magproblem är något som ofta förbises eller som man inte tänker på.

En studie publicerad 2012, Journal of Veterinary Behavior, undersökte forskare en grupp på 19 hundar, vilka konstant slickade på olika slags ytor, samt en grupp på 10 hundar utan detta beteende. Resultatet visade att 14 av dessa 19 hundar hade någon typ av magproblem.

  • Man fann också att de hundar som konstant slickar, INTE visade någon tendens att vara mer oroliga än kontrollgruppen, vilket också tyder på att det i första hand är ett medicinskt och inte ett beteendeproblem.
  • De behandlade hundarna resulterade i en markant minskning att slicka, eller slutade helt och hållet att slicka.

Läs hela studien här – Kan också köpas för $15

 

En bra veterinär känner igenom och tittar på HELA hunden, samt föreslår att man också ska ta ett blodprov och misstänker man magproplem bör man göra en mag- och tarmutredning. Man tar bland annat bajsprov – parasiter, blod, blodprov – lever, njure, vita blodkroppar, röda blodkroppar, bukspottskörtel, folsyra, vitamin B12. Man kan också behöva söva hunden och ta prover på slemhinnan i magsäck och tarm för korrekt diagnos.

Det är dags för 2000-talets kunskaper om djur

Det är dags att döda myterna!
Glöm allt du hört om Alfa, Beta, Alfarullningar, dominans, hierarkier, rangordningar osv. Det existerar inte varken hos tamdjur eller vilda.

Det är bara nonsens!

Dessa begrepp används inom forskningen, men saknar den betydelse som folk rör sig med och helt felaktigt använder och missbrukar, sedan årtionden.

Lästips: Anders Hallgrens bok "Alfasyndomet - om ledarskap och rangordning hos hundar"