Med focus på djurens välmående

En blogg och faktasida om framför allt hundar, men också annat som jag finner intressant som angår djurens välmående i vardagen och all slags träning.

Jag tar avstånd från allt som syftar till att skada, skrämma eller på annat sätt kränka djur till att lyda.

Leta alltid efter de snälla och vänliga sätten att träna, fostra och leka med ditt djur, oavsett vilken art eller den typ (ras) du har. Empati och kärlek till sin djur, måste få vara mottot när man lever tillsammans med dem. Alla andra sätt är fruktansvärt orättvist mot den, för den kommer aldrig att förstå varför du inte tycker om den!

Jag har delat mitt liv med hundar sedan barnsben och har i 23 år haft förmånen att leva med den delvis domesticerade hundrasen, Basenji. Min senaste guldklimp blev nästan 15 år. Och vet du vad? De snälla och vänliga sätten gäller även med dem! Detsamma gäller alla ur- och tamdjur. Det är människans ansvar att visa empati och förståelse för de djur vi ansvarar för och delar våra liv med.

Var snälla mot varandra!

Klicka på bilden för mer information

Med en varm önskan om att fler tar denna manifestation till sitt hjärta. Tack Emily Larlham som har initierat denna och satt ord på vårt gemensamma mål att: Allt vi gör ska vara med djurens bästa för våra ögon, både i vardag och all slags träning.

Klicka på bilden ovan för mer information.

Konkreta exempel på vad Operant inlärning är

Förtydligande av vad Operant inlärning faktiskt är. Att tro att det handlar om belöningsbaserad inlärning är fel, eftersom det kan vara belönande att göra allt för att undvika obehag. Därför är det viktigt att förstå vad inlärning verkligen handlar om.
 1. POSITIV FÖRSTÄRKNING
  Positiv förstärkning innebär att man belönar ett önskat beteende. 

  Alltså, hunden tillförs något bra som ökar sannolikheten för att beteendet upprepas/ökar i frekvens.
  • Hunden tittar på dig och får en godbit för tittande, vilket gör att hunden troligtvis kommer att pröva att titta på dig fler gånger med förhoppning om en ny godbit.
  • Du klickar för ett önskat beteende och hunden får en godbit, vilket ökar sannolikheten att den provar samma sak igen.
 1. NEGATIV FÖRSTÄRKNING
  Negativ förstärkning innebär att obehag tas bort.
  Ett obehag tas bort från hunden som ökar sannolikheten att beteendet upprepas.
  • Hunden nyps i örat tills den tar ett objekt med konsekvensen att obehaget upphör. Det ökar sannolikheten att hunden nästa gång tar objektet snabbare för att undvika obehaget.
  • Du håller fast hund i en alfarullning och släpper den inte förrän den är ”lugn”. Alltså hunden ”lugnar sig” för att undvika obehaget.
 1. POSITIVT STRAFF
  Positiv bestraffning innebär att man tillför något negativt som t.ex. obehagliga ljud eller våld.

  Hunden tillförs obehag för något som minskar sannolikheten att beteendet upprepas.
  • Att en hund ”går fint” pga att den försöker undvika obehag, ett ryck i koppel. Varje gång den glömmer sig får den ett ryck. Alltså förväntas rycket att göra att hunden minskar frekvensen att dra.
  • Den stjäl inte så länge du finns där för att undvika en smäll på nosen.
  • Du sprutar vatten på hunden för att den ska sluta ett beteende. Hunden slutar för att du ska låta bli.
 1. NEGATIVT STRAFF
  Negativ bestraffning innebär att man tar bort något positivt.

  • Hunden ligger och reser sig för att få godisbiten, men du tar bort godishanden och den får inte godiset. Ökar sannolikheten att den provar att vänta nästa gång.
  • Hunden vill hoppa, men du vänder dig och går. Alltså du är det positiva för hunden som tas bort.
  • Hunden skäller på någon som den vill hälsa på. Personen går och hunden går miste om att få göra det den vill, att hälsa.

Operant betigning - inlärningspsykologi

Operant betingning är en metod för lärande som sker genom belöningar och straff för beteendet. Genom operant betingning, sker en associering mellan ett beteende och konsekvensen för det beteendet. 
Komponenter i Operant betingning, också kallat Instrumentell betingning – av BF Skinner, inlärningspyskologi.

Några nyckelbegrepp i Operant betingning

Förstärkning av alla beteenden som stärker eller ökar sannolikheten att beteendet återkommer. Det finns två typer av förstärkare:

 1. Positiva förstärkare är bra saker eller upplevelser som ges efter ett beteende. Situationer som skapar en positiv förstärkning är en respons eller beteende som förstärks genom ett tillägg av något, till exempel beröm eller en direkt belöning.
  Positiv förstärkning innebär att man belönar ett önskat beteende.
 2. Negativa förstärkare innebär avlägsnande av en ogynnsam sak eller resultat efter uppvisning av ett beteende. I dessa situationer är det en respons som stärks genom avlägsnandet av något som är obehagligt.
  Negativ förstärkning innebär att obehag tas bort.

I båda dessa fall av förstärkning: beteendet ökar.
——————————- 

Straff , å andra sidan, är en presentation av en negativ händelse eller resultat som orsakar en minskning av beteendet följer. Det finns två typer av straff:

 1. Positiv bestraffning, som ibland kallas straff genom tillämpning, innebär en presentation av en ogynnsam händelse eller resultat för att minska upprepande av ett beteende.
  Positiv bestraffning innebär att man tillför något negativt som t.ex. obehagliga ljud eller våld.
 2. Negativ bestraffning, även känd som straff genom avlägsnande, uppstår när en gynnsam händelse eller resultat avlägsnas efter att ett beteende inträffar.
  Negativ bestraffning innebär att man tar bort något positivt.         

I båda dessa fall av bestraffning: beteendet minskar.
——————————- 

Vi har nu sett att det finns fyra typer av konsekvenser som till stor del styr vårt beteende: positiv och negativ förstärkning respektive bestraffning. Men det finns ytterligare en konsekvens, utsläckning, som minskar sannolikheten för ett beteende.

 • Utsläckning, kallar också extention, innebär att man förhåller sig neutral för att minska upprepande av ett beteende. Utmärkande för beteenden under utsläckning, är att de först ökar i frekvens för att sedan avta.
  Utsläckning innebär att man inte gör någonting. 

I detta fall; beteendet minskar.

»» KONKRETA EXEMPEL PÅ OVAN

Vilka av dessa metoder använder moderna djurtränare då?

Vi använder bara Positiv förstärkning, samt Negativ bestraffning och Utsläckning i kombination med det om det behövs. De andra är inte ens tänkbara alternativ, då vårt mål alltid är att djuren ska mår bra tillsammans med oss.

B.F Skinner - Operant inlärning

B.F. Skinner, 20 mars 1904 – 18 augusti 1990

var en amerikansk psykolog och författare. Han är känd för sitt banbrytande arbete inom experimentell psykologi och för att ha förespråkat behaviorism, en psykologisk inriktning som anser att man bör förstå beteende som en funktion av tidigare förstärkningar i omgivningen. Han skrev också ett antal kontroversiella böcker där han förespråkade utbredd användning av beteendemodifikationstekniker (huvudsakligen operant betingning) för att förbättra samhället och göra mänskligheten lyckligare. Mycket av Skinners forskning har varit grundläggande för senare utveckling av dagens Kognitiv beteendeterapi, KBT, och beteendeterapi för barn med autism.

Skinner – operant inlärning.

 

 

Det är dags för 2000-talets kunskaper om djur

Det är dags att döda myterna!
Glöm allt du hört om Alfa, Beta, Alfarullningar, dominans, hierarkier, rangordningar osv. Det existerar inte varken hos tamdjur eller vilda.

Det är bara nonsens!

Dessa begrepp används inom forskningen, men saknar den betydelse som folk rör sig med och helt felaktigt använder och missbrukar, sedan årtionden.

Lästips: Anders Hallgrens bok "Alfasyndomet - om ledarskap och rangordning hos hundar"