Med focus på djurens välmående

En blogg och faktasida om framför allt hundar, men också annat som jag finner intressant som angår djurens välmående i vardagen och all slags träning.

Jag tar avstånd från allt som syftar till att skada, skrämma eller på annat sätt kränka djur till att lyda.

Leta alltid efter de snälla och vänliga sätten att träna, fostra och leka med ditt djur, oavsett vilken art eller den typ (ras) du har. Empati och kärlek till sin djur, måste få vara mottot när man lever tillsammans med dem. Alla andra sätt är fruktansvärt orättvist mot den, för den kommer aldrig att förstå varför du inte tycker om den!

Jag har delat mitt liv med hundar sedan barnsben och har i 23 år haft förmånen att leva med den delvis domesticerade hundrasen, Basenji. Min senaste guldklimp blev nästan 15 år. Och vet du vad? De snälla och vänliga sätten gäller även med dem! Detsamma gäller alla ur- och tamdjur. Det är människans ansvar att visa empati och förståelse för de djur vi ansvarar för och delar våra liv med.

Var snälla mot varandra!

Klicka på bilden för mer information

Med en varm önskan om att fler tar denna manifestation till sitt hjärta. Tack Emily Larlham som har initierat denna och satt ord på vårt gemensamma mål att: Allt vi gör ska vara med djurens bästa för våra ögon, både i vardag och all slags träning.

Klicka på bilden ovan för mer information.

Kortisonbehandling inte rutin vid huggormsbett hos hund - Forskning 2015

FORSKNING, Sverige | Ett mycket omdiskuterat ämne vid huggormsbett på hund har varit, om man rutinmässigt alls bör ge Kortison vid huggormsbett (injicering). Sedan ett år tillbaka finns en forskningsstudie som bevisar att stöd saknas för sådan behandling. En studie som många har missat.

Redan 2011 skrev jag om Jordbruksverkets dåvarande rekommendationer angående huggormsbett på hund och katt, samt att bevis har saknats om kortison hjälper. Ämnet har under åren fortsatt att vara lika omdiskuterad, varför den här studien har varit efterlängtad. Den är gjord på hundar, men när man ser till resultatet bör den logiskt sett vara tillämplig även på katter.
Bildkälla: http://www.fotoakuten.se

Svensk Huggorm. Bildkälla: fotoakuten.se

Mellan 1500 till 2000 hundar veterinärbehandlas varje år på grund av huggormsbett, enligt Lantbruksuniversitetet (SLU). Det har varit vanligt att veterinären direkt injicerat kortison för att dämpa svullnader som kan uppstå efteråt. Eftersom kortison har både positiva och negativa effekter samt biverkningar, är studien viktig. Kortison är för det första inte ett motgift, men vid akutbehandling efter ett ormbett kan det dock hjälpa till att motverka eventuell akut chock och blodtrycksfall. Har du kortisontabletter så kan du ge enligt veterinärens ordination, men hunden ska hållas i stillhet samt ovillkorligen och omedelbart till en veterinär.

En klinisk studie

Den svenska forskningsstudien var ett samarbete mellan en veterinär Erika Brandeker och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och syftet att undersöka om kortisoninjektioner, gör att huggormsbitna hundar mår bättre eller om svullnaden kring ormbettet minskar.

I studien ingick totalt 75 huggormsbitna hundar som – efter tillstånd av djurägarna – antingen fick en injektion av kortison (Prednisolon) eller verkningslös placebo. Vid behandlingstillfället visste varken veterinär eller djurägare, vilken av behandlingarna som hunden fick.

Resultatet för de samtliga 75 behandlade hundarna i studien, oavsett grupp:

  • Dag 1, hade 80% ett nedsatt allmäntillstånd.
  • Dag 2, hade 25% ett fortsatt nedsatt allmäntillstånd och svullnaden hade minskat.

Studien visade ingen skillnad mellan grupperna, varken allmäntillståndet eller graden av svullnad omkring ormbetten.

Studien ger inget stöd för att rutinmässigt kortisonbehandla huggormsbitna hundar.

Källa och referens: Studien är publicerad i sin helhet på BMC Veterinary Research:
The effect of a single dose of prednisolone in dogs envenomated by Vipera berus – a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial

Var inte negativ, var positiv

 Den här filmen talar för sig själv…

 

Hur hundarna ser med sina nosar

Hundens luktsinne är fantastisk

Kanske har du hört uttrycket att hundar ”ser med sina nosar”. Men faktum är att deras fantastiska nosar har en arkitektur som avslöjar en hel värld bortom det som vi människor varken kan se eller upptäcka.

Alexandra Horowitz illustrerar hundens luktsinne på mindre än fyra och en halv minut;
hur hundens nos kan känna lukten av det som har hänt, det som kan eller kommer att hända samt saker som vi inte har en aning om.

Se, lär och fascineras…

Språk: engelska.
Tips. När du startat filmen kan du ”aktivera undertext” som på bilden nedan
– förhoppningsvis översätts den på sikt även till svenska.tips undertext

 

Det är dags för 2000-talets kunskaper om djur

Det är dags att döda myterna!
Glöm allt du hört om Alfa, Beta, Alfarullningar, dominans, hierarkier, rangordningar osv. Det existerar inte varken hos tamdjur eller vilda.

Det är bara nonsens!

Dessa begrepp används inom forskningen, men saknar den betydelse som folk rör sig med och helt felaktigt använder och missbrukar, sedan årtionden.

Lästips: Anders Hallgrens bok "Alfasyndomet - om ledarskap och rangordning hos hundar"