Med focus på djurens välmående

En blogg och faktasida om framför allt hundar, men också annat som jag finner intressant som angår djurens välmående i vardagen och all slags träning.

Jag tar avstånd från allt som syftar till att skada, skrämma eller på annat sätt kränka djur till att lyda.

Leta alltid efter de snälla och vänliga sätten att träna, fostra och leka med ditt djur, oavsett vilken art eller den typ (ras) du har. Empati och kärlek till sin djur, måste få vara mottot när man lever tillsammans med dem. Alla andra sätt är fruktansvärt orättvist mot den, för den kommer aldrig att förstå varför du inte tycker om den!

Jag har delat mitt liv med hundar sedan barnsben och har i 23 år haft förmånen att leva med den delvis domesticerade hundrasen, Basenji. Min senaste guldklimp blev nästan 15 år. Och vet du vad? De snälla och vänliga sätten gäller även med dem! Detsamma gäller alla ur- och tamdjur. Det är människans ansvar att visa empati och förståelse för de djur vi ansvarar för och delar våra liv med.

Var snälla mot varandra!

Klicka på bilden för mer information

Med en varm önskan om att fler tar denna manifestation till sitt hjärta. Tack Emily Larlham som har initierat denna och satt ord på vårt gemensamma mål att: Allt vi gör ska vara med djurens bästa för våra ögon, både i vardag och all slags träning.

Klicka på bilden ovan för mer information.

Choklad är giftig för hund - påverkar hjärtat och den kan dö

Choklad innehåller ett ämne som heter teobromin, vilket är giftigt för framför allt hund och katt. Ditt djur kan dö utan vård av veterinär/djursjukhus.

Ämnet påverkar hjärtat i redan små mängder och på en stor hund kanske det inte märks, men du kan vara säker på att hjärtat är påverkad. För toyraser räcker en liten bit mörka chocklad för att döda hunden.

Symtom kommer som regel inom 4-24 timmar: Kräkningar, buksmärtor, törst, inkontinens, skakningar, rastlöshet, dreglar, hjärtklappning.

Misstänker du ditt djur ätit chocklad eller har symtom:
Ring direkt till veterinär eller djursjukhus. Där får din hund ett kräkmedel som injeceras, efter att den har fått uppblött foder.

Läs mer på: Giftinformationscentralen.

 

 

5 osanna argument som veterinärerna hävdar om vaccinationer!

Konsekvensen av hundvaccinationer kan vara katastrof

Det behövs inte vaccinera ofta, men är de snabbaste och enklaste pengarna för många veterinärer… Det fick jag veta att det handlade om, av två helt oberoende veterinärer för snart 20 år sedan. De bekräftade vad jag själv misstänkte och därför läste jag på lite mer i ämnet, och bestämde att mina hundar aldrig skulle få vaccinationer tätare än 4-6 år. Men det är jag det.
Det är dock fortfarande så många ”bud” på hur och när vaccinationer ska ges idag, så det bestämdes att det var dags att forska lite i saken igen. Vad skriver Statens veterinärmedicinska anstalten, Svenska veterinärförbund, veterinärerna själva på sina webbsidor och hur gör uppfödarna?

Den allmänna rekommendationen i Sverige idag

Hur och när grundvaccinationen mot valpsjuka ska ges har blivit omreviderat. De senaste rönen säger att man ska ge 1:a vaccinationen vid 12 veckor, den 2:a vid 12 månader och sedan vart annat år tills vidare. I en rapport från Sveriges veterinärförbund (SVS) och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) skriver de däremot att omvaccination ske med 2-3 års intervall. Om man håller på med SKK-aktiviteter är rekommendationerna därifrån vart 4:e år. Men det allmänna rådet är i vilket fall att inte vaccinera för ofta. Längre ner kan du läsa mer om orsakerna.

Tyvärr är det är det få veterinärer och uppfödare som följer denna rekommendation, utan man vaccinerar fortfarande vid 7-8 veckor, samt säger till valpköparna att det är sedan är 12 veckor och 12 månaders ålder som gäller. Detsamma står i veterinärers rekommendationer på deras hemsidor.

Vaccination av hund och katt i Sverige, SVS / SVA 2003, sid 52-53

Webbsidan VACCIN & BIVERKNINGAR

”Vaccin & biverkningar”, samlar rapporter om vaccinationsskador och informerar allmänheten om risken med vaccin. Hit kan också allmänheten vända sig och skriva in och berätta sina erfarenheter om både djurvaccinationer och sina egna. Man har nu översatt en del ur det kanadensiska magasinet Dogs Naturally Magazin (Kanada), om de 5 vanligaste argumenten om hundvacciner och med de svenska rekommendationerna i minnet är det är intressant läsning och mycket bra information då det är detsamma som sägs bland många svenska veterinärer.

De 5 vanligaste lögnerna om hundvacciner

  1. Det är bättre att förebygga än att bota.
  2. Din valps vaccinationsprogram skall inledas vid 6 veckors ålder (I Sverige lägst 8 veckor).
  3. Den ursprungliga vaccinationen skyddar inte ditt djur under resten av dess liv, så årliga påfyllnadsvaccinationer krävs för fortsatt skydd.
  4. Vi är medvetna om några av de kontroverser som för närvarande finns kring rekommendationerna av immunisering.
  5. Årliga påfyllnader är smärtfritt för ditt husdjur och hjälper till att bekämpa smittsamma sjukdomar under hela året.

Läs de fullständiga argumenten på : Fem saker veterinären säger som inte är sanna, ur boken Dogs Naturally Magazin, Kanada.

 

 

Utökad övervakning av dvärgbandmask - Jordbruksverket

Utökad övervakning av dvärgbandmask4 000 prover med spillning från rävar ska analyseras för att få en heltäckande bild av hur förekomsten av rävens dvärgbandmask ser ut i Sverige. Det har Jordbruksverket beslutat om i övervakningsprogrammet för rävens dvärgbandmask 2012.  Det praktiska genomförandet och analyserna sköts av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som tillsammans med Svenska Jägareförbundet bygger upp ett nätverk av jägare som samlar in spillningen.Rävens dvärgbandmask är en parasit som under 2011 för första gången påvisades i Sverige. Provtagning på 3 000 rävar under förra året visar att den är ovanlig här. Den har hittills bara påträffats på tre platser i Sverige.

>> Utökad övervakning av dvärgbandmask – Jordbruksverket.

Det är dags för 2000-talets kunskaper om djur

Det är dags att döda myterna!
Glöm allt du hört om Alfa, Beta, Alfarullningar, dominans, hierarkier, rangordningar osv. Det existerar inte varken hos tamdjur eller vilda.

Det är bara nonsens!

Dessa begrepp används inom forskningen, men saknar den betydelse som folk rör sig med och helt felaktigt använder och missbrukar, sedan årtionden.

Lästips: Anders Hallgrens bok "Alfasyndomet - om ledarskap och rangordning hos hundar"