Med focus på djurens välmående

En blogg och faktasida om framför allt hundar, men också annat som jag finner intressant som angår djurens välmående i vardagen och all slags träning.

Jag tar avstånd från allt som syftar till att skada, skrämma eller på annat sätt kränka djur till att lyda.

Leta alltid efter de snälla och vänliga sätten att träna, fostra och leka med ditt djur, oavsett vilken art eller den typ (ras) du har. Empati och kärlek till sin djur, måste få vara mottot när man lever tillsammans med dem. Alla andra sätt är fruktansvärt orättvist mot den, för den kommer aldrig att förstå varför du inte tycker om den!

Jag har delat mitt liv med hundar sedan barnsben och har i 23 år haft förmånen att leva med den delvis domesticerade hundrasen, Basenji. Min senaste guldklimp blev nästan 15 år. Och vet du vad? De snälla och vänliga sätten gäller även med dem! Detsamma gäller alla ur- och tamdjur. Det är människans ansvar att visa empati och förståelse för de djur vi ansvarar för och delar våra liv med.

Var snälla mot varandra!

Klicka på bilden för mer information

Med en varm önskan om att fler tar denna manifestation till sitt hjärta. Tack Emily Larlham som har initierat denna och satt ord på vårt gemensamma mål att: Allt vi gör ska vara med djurens bästa för våra ögon, både i vardag och all slags träning.

Klicka på bilden ovan för mer information.

Vetenskapen är nödvändig

Varför behöver hundarna och alla andra djur, vetenskapen? Etik, empati och sann kunskap om djurens behov, måste få vara det vi utgår från i vårt samspel och samvaro med dem. Därför är det dags att döda myterna och memerna. Vetenskapen bevisar hur orättvisa dessa är samt hur negativt det påverkar våra djur.

Jag hittade artikeln, Why Dogs Need Science, vilken väl sammanfattar behovet av vetenskapen för hunden. Detta inkluderar också våra hästar och alla andra djur, oavsett om de är familjemedlemmar eller ”bara” lever för att bli mat på våra tallrikar.

”Science is needed because without it, we are susceptible to making decisions for our dogs based upon conjecture, testimony, tradition, myth, and sometimes even based upon what Joe next door (who happens to know a lot about dogs) tells us.”

Författaren fortsätter längre fram…

”Without science, we are at increased risk of making bad decisions for our dogs; choices that may not help them and could potentially harm them. And, as we will see in future blogs, we are required in this day and age to make a LOT of decisions  for our dogs. Science helps us to sort truth from fiction and evidence-based choices from fanciful myths.”

 

Läs hela artikeln här »»Why Dogs Need Science.

 

 

Dominans hos hund är bara ett mem

Idén att hundar lever i flockar, vilka styrs av ett rigid rangsystem och leds av en dominant ledare som har ”tagit” den platsen som ”Alfa”, är ett mem.

Jumping up is a natural greeting behaviour that can be changed through appropriate training rather than through “dominating”

”Flock- och dominans”-teorierna om den domesticerad hunden är ett skadligt mem. Den hindrar många ägare att förstå sina hundar, orsakar ett oerhört lidande och vidmakthålls av välmenande, men okunniga hundtränare runt om i världen. Den har visat sig vara extremt resistent mot utplåning, skriver David Ryan. 

Han fortsätter: Vad vi ser i så kallade ”dominanta” hundar, är naturliga beteenden som har modifierats genom lärande. Ibland är dessa beteenden en naturlig konkurrens, men i de flesta så kallade ”dominansrelaterade” problem, uppförs sig bara hundar på ett sätt som strider mot ägarnas förväntningar.

Dessa motstridiga beteenden är resultatet av att hunden försöker att försäkra sig om något som de vet kommer att ha en positiv känslomässig fördel – att underlätta en belöning eller att undvika något obehagligt. Hur i väljer att handskas med dessa känslor avgör vår relation med våra hundar.

David skriver vidare: Vetenskapliga undersökningar visar oss att ”dominans”-modellen saknar grund. En ny forskning från Bristol University (7) är den senaste att försöka belysa saken om inte för allmänheten, så åtminstone för de yrkesverksamma som fortfarande använder det. Så varför fortsätter det? En orsak är att ett ”catchiness” av meme fastnar i sinnet. En annan del är att det också att, så länge majoriteten av utövarna på högsta nivå är medvetna om att det är felaktig och ondödigt, och ibland direkt skadliga, förespråkar vissa fortfarande för dess användning. Det kan vara att det finns ett egenintresse i att fortsätta att sprida ”dominans” – böcker och DVD-skivor för att sälja – och en ovilja att ändra sitt ställningstagande på grund av en förlägenhet av att ha haft fel. Hur som helst, detta bör dock inte stå i vägen för en välgrundad förändring, som Keynes bekant sa, ”När fakta förändras, ändrar jag mig. Vad gör ni, sir? ”

David förklarar artikeln hur okunskapen i ämnet blev en myt, vilken i sin tur blev en mem och avslutar med att skriva:

“Why won’t dominance die?” Användningen av modellen för att förklara hundens beteende är döende. Om memer kan man säga att den måste ha en självständig existens, vi bevittnar dödskampen allt eftersom den kämpar för att hänga kvar med det lilla liv som finns kvar, vilken bara existerar i medvetandet hos de mest envisa eller egennyttiga. Allt eftersom en underström av en sakkunnig opinion talar emot det, kommer det så småningom inte att finnas några gömställen kvar.

Hela artikeln med källhänvisningar av David Ryan, Why wont dominace die.

 

Vad är ett mem? Vi vill förstå och bli tilltalade direkt

Ett mem är en idé som får en virusliknande spridning. Memer sprids från person till person, och kan liknas vid gener på det sätt att de båda är de minsta byggstenarna i en evolution. Den kulturella respektive den biologiska. Mem har en stark kollektiv prägel där vi alla gemensamt bidrar till en enhet, och ju enklare regler som gäller – desto lättare hakar vi på. Det är enkelt att delta och sprida vidare.

Tre faktorer bakom framgångsrika trender. Vilka slags personligheter som sprider budskapet, Hur tilltalande och ”enkelt” budskapet är och i vilket sammanhang som budskapet finns i.

Läs hela artikeln Trender sprids som sociala epidemier
Vad är mem? Wikipedia och Psykologilexikon

 

Hundens kognition - uppfattningsförmåga

Vetenskapen om hundens kognitionsförmåga* går snabbt framåt om hur vi förstår våra hundar – och andra djur.

Det har aldrig funnit några ”bra” ursäkter att använda påträngande, hotande eller skrämmande metoder mot våra djur, och ju mer vetenskapen bevisar desto större ansvar har ALLA att utöka sina kompetenser inom både praktisk och teoretisk förståelse för djurs olika förmågor – gäller både djurägare och -tränare.

I den här filmen har man bland annat jämfört varför det är sådan stor skillnad mellan apor och hundars uppfattningsförmåga att tolka när en person pekar på en sak. Hunden har som tamdjur en förmåga att förstå oss människor sedan lång tid tillbaka och att samarbeta med oss.

Observera! Alla koppar som används i experimenten har redan från början doften av godisbelöningen, för att inte doftsinnet ska påverkas djurens val. 

*Kognition: En samlingsterm för de mentala
processer, normalt viljestyrda, som handlar
om kunskap, tänkande och information.

Det är dags för 2000-talets kunskaper om djur

Det är dags att döda myterna!
Glöm allt du hört om Alfa, Beta, Alfarullningar, dominans, hierarkier, rangordningar osv. Det existerar inte varken hos tamdjur eller vilda.

Det är bara nonsens!

Dessa begrepp används inom forskningen, men saknar den betydelse som folk rör sig med och helt felaktigt använder och missbrukar, sedan årtionden.

Lästips: Anders Hallgrens bok "Alfasyndomet - om ledarskap och rangordning hos hundar"